Mimarlıkta Da(ya)nışma Forumu

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi'nin düzenlediği Mimarlıkta Da(ya)nışma Forumu, 4 Kasım Pazar günü TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde yapılacak.

Etkinliğin tanıtım metninden:

Ülke her alanın krizini yaşıyor. Meslek alanımız, mesleki etik, yaşam ve çalışma koşullarımız, yaşam alanlarımızın biçimlenmesi, kültür, siyaset, çarşı, pazar KRİZde!

İş yerlerindeki hak kayıpları, tırmanan işsizlik, taşeronlaşma ve esneklik adı altında giderek ucuzlaşan ve güvencesizleşen emek gücü, eriyen ücretlerimiz; talan edilen doğa ve kent mücadelesinden bağımsız değil.

Ekonomik ve ekolojik krize karşı bütünlüklü, kapsayıcı, hayatın içinden ve yan yana bir hat örebilmek için tartışmaya çağırıyoruz.

Etiketler

Bir cevap yazın