Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar 19: Dijital Şehir Tarihine Doğru: Yeni Teknolojiler ve Alternatif Sosyo-Mekânsal Okumalar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar seminerlerine Yunus Uğur konuk oluyor. "Dijital Şehir Tarihine Doğru: Yeni Teknolojiler ve Alternatif Sosyo-Mekânsal Okumalar" başlıklı etkinlik 19 Kasım'da yapılacak.

Etkinliğin tanıtım metni:

Dijital beşeri bilimler çerçevesinde tartışılan beşeri bilimler ve bilişim teknolojileri etkileşimi şehir tarih çalışmalarında da hem yöntem ve metodoloji, hem yaklaşım, hem de yeni okuma imkânları olarak etkisini göstermektedir. Programda bu etkinin mevcut durumu izlenecek ve gelecek potansiyeli üzerinde durulacaktır. Osmanlı şehirleri üzerine yaptığımız çalışmalardan örnekler eşliğinde veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme süreçleri anlatılacak ve dijital destekli bu sürecin mümkün kıldığı alternatif sosyo-mekansal okumalar tartışılacaktır. Programın son kısmında dünya şehir tarihçiliğindeki dijital trendler ve bunların şehir tarihçiliğine katkısı değerlendirilecektir.

Tarih: 19 Kasım 2019
Saat: 14:00
Yer: MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Seminer Odası

Etiketler

Bir cevap yazın