Mimarlık ve Eğitim Kurultayı – VIII

"Mimarlık ve Eğitim: Nereye?" konulu Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda düzenlenecek.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayları, 2001 yılından başlayarak iki yıl arayla gerçekleştirilmiş ve kazanımlarını mimarlık gündemine taşımıştır. Kurultaylarda mimarlık eğitiminin ve mimarlığın sorunları formasyon, yeniden yapılanma, süreklilik, değişim, yetki ve sorumluluk, gelişim, çeşitlenme, bütünleşme ve dayanışma temelinde ele alınmış; meslek ortamı ve üniversiteler arasında işbirliği sağlanarak çözüm aranmıştır. 

On yılı aşkın deneyim ve birikimi ile son olarak 2013 yılında “Mimarlık Eğitim ve Meslek Alanında Bütünleşme ve Dayanışma” teması ile yedincisi düzenlenen Kurultayda; gündemde olan yasal değişiklikler yoluyla mimarlık meslek ve eğitim alanında yaşanan değişiklikler, geçmişe ait kazanımların kaybedilmesine yol açan özelleştirme süreçleri, mimarlık eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında yaşanan kalite sorunları, mesleki haklar ve yetki alanları değerlendirilmiştir.

Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarının “Nasıl Bir Gelecek – Nasıl Bir Mimarlık” teması ile ilk kez düzenlendiği döneme benzer bir bağlam oluşturan kriz ve belirsizliklerin; mimarlık ortamı ve eğitim alanındaki dönüşüme yansımaları göz önünde bulundurularak Sekizinci Kurultay temasının gelecek kavramına odaklanması benimsenmiş; tema “Mimarlık ve Eğitim: Nereye?” olarak belirlenmiştir.

Meslek örgütümüz, meslektaşlarımız ve eğitim kurumlarımızın ortak çalışma ortamında buluşmasını sağlama misyonu ile yükümlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarının sekizincisini 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde, “Mimarlık ve Eğitim: Nereye?” temasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlanmıştır. Kurultay birinci gün programının “Mimarlık ve Toplum”a, ikinci gün programının ise “Mimarlıkta Eğitim Politikaları”na odaklanması benimsenmiştir. 

Mimarlık kamuoyunun eleştirilerine açık olması hedeflenen Kurultay çalışmalarında katılımcılığın artırılması, bilgi ve belgelerin mimarlık ortamına düzenli olarak aktarılması benimsenmiştir. Kurultayın teması çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları toplantılarında yapılan değerlendirmeler, belgeler ile tüm Kurultay süreci www.mo.org.tr/mekadresinden takip edilebilecektir. 

Kurultay Başkanı
Deniz İNCEDAYI

Kurultay Sekreteri
Sibel BAŞ

Kurultay Raportörleri
Dilşad Aktaş CANATAY, Gökçe Aras ENGİN, Sibel BAŞ

Düzenleme Kurulu
Ayşen CİRAVOĞLU, Bülend TUNA, Cengiz BEKTAŞ, Deniz İNCEDAYI, Güzin KONUK, Kubilay ÖNAL, Necip MUTLU, Neslihan DOSTOĞLU, Nur ESİN, Ö. Fikret OĞUZ, Selahattin ÖNÜR, Sezin ÇELİK, Sibel BAŞ

Danışma Kurulu
Ali EKİNCİ, Azmi ÖGE, Bülend CEYLAN, Ayşen CİRAVOĞLU, Bülend TUNA, Cengiz BEKTAŞ, Deniz İNCEDAYI, Doğan HASOL, Evrim Demir MİSHCHENKO, Eyüp MUHCU, Füsun ALİOĞLU, Gülen ÇAĞDAŞ, Güven Arif SARGIN, Güzin KONUK, Ali CENGİZKAN, Hikmet Sivri GÖKMEN, İlkay ÖZDEMİR, İpek AKPINAR, Kubilay ÖNAL, Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU, Necip MUTLU, Neslihan DOSTOĞLU, Nilüfer AKINCITÜRK, Nur ÇAĞLAR, Nur ESİN, Orhan HACIHASANOĞLU, Rengin ÜNVER, Sami YILMAZTÜRK, Özden Fikret OĞUZ, Selahattin ÖNÜR, Sema Esen SOYGENİŞ, Vedat CAGANAGA

MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI – VIII SEKRETERLİĞİ
Sibel BAŞ / Mimarlar Odası Genel Sekreter Yardımcısı
Adres: TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi
Konur Sokak No:4 Kat:2 Kızılay / ANKARA
Tel : 0 312 417 37 27 Faks : 0 312 418 03 61
E-Posta: [email protected] 
Web: www.mo.org.tr/mek/

Etiketler

Bir cevap yazın