Mimarlık Sohbetleri Serisi #6: “Duyuların Mekânsallığının Yeniden Keşfi”

Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Atölye Mil'in PROYAPI sponsorluğunda düzenlediği Mimarlık Sohbetleri Serisi'nin altıncısı olan “Duyuların Mekânsallığının Yeniden Keşfi" sunumu ve atölye çalışması 24 Kasım saat 19:30'da TAK Kadıköy'de yapılacak.

Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Atölye Mil’in beraber düzenledikleri, PROYAPI’nın sponsor olduğu etkinlik serisinde, doktora öğrencileri ve araştırmacılar, çalıştıkları konular üzerine atölyeler yapıyorlar.

Etkinliğe dair:

Gelişen teknoloji ve kolaylaşan görsel bilgi üretimi, artan temsil ve paylaşım ortamlarıyla, görme odaklı ve görsel bilgi merkezli düşünme ve üretim biçimleri yaygınlaşmakta; görsel düşünme ve temsil ortamlarındaki bu gelişim ve yaygınlaşma, insanların alışkanlıklarını, algılama, düşünme ve davranma biçimlerini de etkilemekte, değiştirmektedir. Çoğu zaman gündelik hayatın akışı içerisinde üzerine düşünmediğimiz ve farkına varmadığımız bu durum, mimarlık gibi görsel yanı da oldukça ağırlıklı olan bir düşünme ve üretim alanı söz konusu olduğunda, mekanın görme dışında kalan yanlarının göz ardı edilmesine neden olabilmekte ve dolayısıyla da farklı mekânsal deneyim imkanlarını daraltabilmektedir. Bu çalışma, görsel baskın düşünme biçiminden sıyrılarak mekanın duyumsanması üzerine farkındalık geliştirebilmeyi ve ‘yaşanan’, ‘deneyimsel’, ‘değişken’ varlığı ile mekanı duyular, duyular arası ilişkisellik ve mekanın çok-duyulu varlığı ekseninde ele alıp, kişisel deneyimlerden yola çıkarak duyuların mekânsallığına dair çeşitli temsiller oluşturmayı hedeflemektedir.

Atölye çalışması kapsamında, duyuların mekânsallığı ve mekandaki ilişkisel durumları hakkında gerçekleştirilecek kısa bir sunumun ardından katılımcılardan, seçilen yöntem ve verilen malzemeler ile duyuların mekânsallığına dair kişisel deneyimlerini ve yorumlarını içeren diyagramlar/modeller oluşturmaları beklenecektir. Oluşturulan bu diyagramlar/modeller aracılığıyla mekanda duyuların ilişkiselliği tartışmaya açılacak, bu ilişkisel duruma dair mevcut farkındalığımız ve bu farkındalığı geliştirebilmenin mekana ve mekânsal deneyime katkı sağlama potansiyelleri değerlendirilecektir.

Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.
Atölye için ön kayıt gerekir, kontenjan sınırlıdır.
Ön kayıt ve bilgi için [email protected]

AtölyeMil (www.atolyemil.com) & Tasarım Atölyesi Kadıköy (www.takortak.org/atolye/kadikoy)
Etkinlik Sponsoru: ProYapı (www.proyapi.com)

Etiketler

Bir cevap yazın