Mimarlık Serisi 02: Mimarlık Eğitimi ve Pratiğinde Yeni Diyaloglar

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde ilki 2018’de düzenlenen Architectural Episodes sempozyumlarının ikincisi, “Mimarlık Eğitimi ve Pratiğinde Yeni Diyaloglar” temasıyla 24-25 Mart 2022 tarihlerinde hibrit olarak yapılacak. Özet teslimi için son tarih 8 Ekim 2021.

Sempozyumun çağrı metninden:

Sempozyum, EAAE (European Association for Architectural Education) birliğinin de içinde olduğu çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Uluslararası sempozyum, mimarlık eğitimi ve pratiğinde yeni iş birliklerini tanımlayan “Mimarlıkta Diyalog” kavramına odaklanmaktadır.

Covid-19 pandemisinin yarattığı kırılma noktasının ardından oluşan uzaktan olma durumu, farklı platformlar arasında iş birliklerini gündeme getirmiştir. Bu durum mimarlık eğitimi ve uygulamalarında yeni yaklaşımları, disiplinler arası aktörler arasındaki farklı diyalogları birbiriyle ilişkilendirirken, yeni kavramları da içermektedir. Mimarlar, mühendisler, psikologlar, eğitimciler, araştırmacılar vb. arasındaki diyaloglar yalnızca eğitim ve profesyonel uygulamalardaki tehdit, fırsat ve sorumlulukların paylaşımını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bütünsel bir tasarım düşüncesinin etkili bağlantılarını da tanımlar. Buna bağlı olarak bu sempozyumda; eğitimde yeni yöntemler ve iş birliğini içeren uygulamalar, diyaloğa dayalı tasarım çalışmaları, pandemi sonrası konutta yeni paradigmalar, kentsel çevrede birlikte yaşama pratikleri, afetler üzerine ortak arayışlar, mimarlık ve endüstri arasındaki ortak bağlantılar tartışmaya açılacak konular arasındadır.

Bu sempozyumda, dünyanın farklı bölgelerindeki mimarlık temel alanı ile ilişkili çeşitli meslek gruplarına ait katılımcıların (mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım) ile farklı disiplinlerden temsilcilerin (eğitim, sağlık, psikoloji, hukuk, ekonomi, mühendislik, vb.) deneyimlerini paylaşmaları beklenmekte ve böylece farklı yaklaşımların süreç ve sonuçlarına ilişkin bir karşılaştırma yapılabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca sonuçları sempozyumda sunulmak ve tartışılmak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümleri öğrencilerinin katılımları ile “Afetler İçinde/Üzerine Muğla Suretleri: Orman Yangınları 2021 (Muğla Transcripts in/on Disasters: Forest Fires 2021) başlıklı çalıştay gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda, ana tema başlığı altında aşağıdaki temalardan birine değinen bildiri sunumları yer alacaktır:

DİYALOG 1: EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ VE İLİŞKİLİ YAKLAŞIMLAR

 • Mimarlıkta Eğitim Yöntemleri
 • İş Birlikçi Öğretme Yaklaşımları
 • E-öğrenme Yaklaşımları ve Yeni Teknikler
 • İş Birlikçi Öğrenme için Yeni Modeller
 • Pandemi Sonrası Mimarlık Eğitiminde Yaşanan Dönüşümler
 • Tasarım Stüdyosu Eğitimindeki Yeni Paradigmalar
 • Tasarım Eğitimi ve Girişimcilik
 • Mimari Eleştiri, Tarih ve Teori

DİYALOG 2: MİMARLIK PRATİĞİNDE TASARIMDA İŞ BİRLİĞİ

 • Pandemi Sonrası Tasarım Paradigmaları
 • Yaratıcılık ve İş Birliği Yoluyla Tasarım
 • Mimarlıkta Katılımcı Tasarım
 • Çok Disiplinli Tasarım Çalışmaları
 • Tasarım Sürecindeki Aktörler
 • Yeni Medya ve Tasarım
 • Tasarımda İş Birliği ve Araştırma Yöntemleri
 • İç Mimarlıkta Tasarımda İş Birliği

DİYALOG 3: KOLEKTİF KONUT VE KENTİN YENİ GÜNDEMİ

 • Konutta Yeni Tasarım İlkeleri
 • Açık Alanlarla Etkileşim İçindeki Konut
 • Konut, Sağlık ve Pandemi
 • Psikoloji ve Konut Mekanı
 • Konut Sektörünün Geleceği ve İlişkili Yeni Tercihler
 • Yeni Koşullar Altında Bilişsel Kent
 • Kent, Yasal Kurallar ve Mevzuat
 • Akıllı-kent ve Turizm

DİYALOG 4: AFETLER ÜZERİNE ORTAK DÜŞÜNCELER

 • Yeni Sürdürülebilirlik, Dirençlilik ve Ekoloji Anlayışı
 • Mimarlık Eğitiminde Sorumluluklar
 • Mimarlık Pratiğinde Beklentiler
 • Afet sonrası Mimari
 • Kentsel/Kırsal Alan ve Peyzaj
 • Kültür, Miras ve Dönüşümler
 • İklim Krizinde Yeni Diyalektikler
 • Bir Afet olarak Pandemi

DİYALOG 5: MİMARLIK VE SANAYİ İLE İŞ BİRLİKLİ BAĞLANTILAR

 • Sanayi ile İş Birliği
 • Toplum ile İş Birliği
 • Yeni Malzemeler ve Yenilikçi Teknolojiler
 • Mimarlıkta İş Birlikçi Dijital Teknolojiler
 • Yapım Yönetimi ve İş Birliği
 • Ortak Üretim Süreçleri
 • Mimarlık ve Diğer Sektörler Arasında Etkileşim

Organizasyon Komitesi

 • Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr.
 • Emel Birer, Prof. Dr.
 • Esin Hasgül, Dr. Öğr. Üyesi.
 • Nur Kızılyaprak, Dr. Öğr. Üyesi (sekreterya)
 • Merve Aksoy Oral, Arş. Gör. (sekreterya)
 • Dilara Gür, Arş. Gör.

Çalıştay

Afetler İçinde/Üzerine Muğla Suretleri: Orman Yangınları 2021 (Muğla Transcripts in/on Disasters: Forest Fires 2021) –  05-06 Mart 2022

Önemli Tarihler

 • Özet teslimi: 8 Ekim 2021
 • Özet kabul: 3 Kasım 2021
 • Tam metin gönderimi: 24 Aralık 2021
 • Tam metin kabul: 31 Ocak 2022

AE02 Sempozyumunda sunulan bildiriler, ISBN numaralı e-kitap formatında yayınlanacaktır. Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler, Yapı Dergisi’nin ve Yaşadıkça Eğitim Dergisi’nin yayın koşulları doğrultusunda makale olarak yayınlanacaktır.

Sempozyum ve bildiri gönderimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için etkinliğin resmi web sayfası ziyaret edilebilir.

Resmi web sayfası: https://mim.iku.edu.tr/ae2

Sempozyum iletişim adresi: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın