Mimarlık Şenliği 2011: Sosyal / Konut

3 – 13 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mimarlık Şenliği'nin teması "SOSYAL / KONUT" olarak belirlendi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, 3 Ekim Dünya Konut ve Mimarlık Günü’nü de içine alan tarihlerde Mimarlık Şenliği düzenlemektedir. 2004 yılından beri, değişik temalarla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler bütünü Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefine uygun olarak bir festival niteliğinde düzenlenmektedir. Bu yıl da 3 – 13 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mimarlık Şenliği’nin teması “SOSYAL / KONUT” olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Ankara’daki mevcut konut dokusunun sorunları, yapılmış olan ve yapılması planlanan toplu konut uygulamalarının kentle ilişkisi, kentsel dönüşüm uygulamaları, mekânsal dönüşüm ve yanısıra sosyal dönüşüm, sosyal konut tasarımı, kentlinin ve kent yöneticilerinin konut anlayışı gibi konular kentin tüm aktörleri ile birlikte atölyeler, geziler ve film gösterimleri ile tartışmaya açılıyor. Bu etkinlikler “Dünya Mimarlık ve Konut Günü” olan 3 Ekim 2011’de başlayacak ve Ankara’nın başkent oluşunun 88. yıldönümü olan 13 Ekim 2011’i de içine alacak bir programla gerçekleştirilecektir.

“Mimarlık Şenliği 2011” etkinliklerinde, kamusal mekânların sosyal dönüşümü, pazaryerleri, Kızılay Kent Merkezi ve SSK İşhanı üzerinden sorgulanacak; Dikmen Vadisi’nde düzenlenecek gezi ve atölye çalışmaları ile konut ve park düzenlemelerinin yanı sıra konutlarından göç etmeye zorlanan ve bu gelişmelere direnen halk ile “konut/ sosyal konut hakkı” tartışılacak, kentlinin en temel haklarından bir diğeri olan ulaşım hakkı konusuna farklı semtlerde inşaatı başlamış ancak yıllardır tamamlanmamış metro duraklarında paralel olarak gerçekleştirilecek olan “Bitmeyen Metroya Kurdele Takıyoruz” etkinlikleri ile dikkat çekilecek; tüm etkinlikler kentlilerle paylaşılacaktır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu kentte yaşamanın sorumluluğunu, kentte yaşayanların beklentilerini, düşlerini, anılarını mimarlığı toplumla buluşturmanın bir aracı olarak görmekte ve bu konularda farkındalık geliştirmeyi hedeflemektedir.

Mimarlık Şenliği 2011’in programı ektedir. Programda yer alan tüm etkinliklerimize ve atölye çalışmalarına katılımlarınızı bekleriz.

Not: Mimarlık Haftası 2011 Atölyeleri ilk toplantılarını 4 Ekim 2011 Salı günü saat 18.30’da TMMOB Mimarlar Odası 5.Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecektir. Atölyelerin sonuç ürünleri (metin, sunum, sergi, afiş vb.) Ankara’nın başkent oluşunun 88. yıldönümünde,13 Ekim 2011 tarihinde Sakarya Yaya Bölgesi’nde tüm kentlilerle paylaşılacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın