Mimarlık Semineri 2015

TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nin düzenlediği "Mimarlık Semineri 2015" 5-6-7 Mart tarihlerinde MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda gerçekleşecek.

Seminer duyurusu şöyle:

“İlki 1969 yapılan Mimarlık Semineri kitabı arka kapak notunda seminerin yapılma gerekçesini ortaya koyan ifadeler, aradan geçen 45 yıla karşın, seminer gündeminin güncelliğini koruduğunu gösteriyor: “Ülkemizin bugün içinde bulunduğu durum, sosyo-ekonomik koşullar, gençlik olayları ve öğrenci bunalımları, tüm bir yapısal değişim içinde bulunduğumuzun belirtisidir. Değişmekte olan yapı ile birlikte mimarlık evrimi de farklılaşacaktır. Mimarlık alışılagelenden başka bir biçime bürünmekte, yeni anlamlar kazanmaktadır. Mimarlık hizmetlerinin ülkemiz koşulları ile tutarlılığını sağlamak zorunluluğu sorunlara zaman geçirmeden eğilmeyi gerektirmektedir.”

Bu bağlamda 1969 Semineri’nin izlerinden yararlanarak, mimarlık mesleğinin güncel değişim sürecini anlamaya yönelik disiplinler arası bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenen Mimarlık Semineri 2015, 5-6-7 Mart 2015 tarihlerinde MSGSÜ Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek. 50’den fazla konuşmacının yer aldığı seminerin;

  • İlk günü olan 5 Mart’ta Seminer açılışı ve Doğan Kuban ve İlhan Tekeli’nin yapacağı tematik sunuşlardan sonra, ekonomi, kent ve çevre politikaları Korkut Boratav, Bilsay Kuruç, Tarık Şengül ve Aykut Çoban (Mimarlık Semineri Ekoloji Atölyesi adına),
  • 6 Mart’ta toplumsal-kültürel-kentsel ve mimarlık eğitimindeki dönüşüm süreçleri Ali Akay, Meriç Öner, Sezai Göksu, Feridun Duyguluer ve Bülend Tuna,
  • Son günü olan 7 Mart’ta mimarlık-bilişim etkileşimi Yüksel Demir ve Selim Balcısoy’un bildirileri değerlendirmeye açılacak, “Mimarlık ve Devrim”, “Yeni Toplumcu Mimar/lık” başlıklarında tartışma oturumları yapılacak ve Ruşen Keleş’in moderatörlüğünde genel bir değerlendirmeyle sonuçlanacaktır.

Danışman ve/ya Moderatörlüğünü disiplinler arası bir çalışma olarak 8 alandan (ekonomi, toplum-siyaset, felsefe-kültür, ekoloji, planlama, mimarlık eğitimi, mimarlık, bilişim) Akın Atauz, Ali Rüzgar, Arif Şentek, Asuman Türkün, Aykut Çoban, Aziz Konukman, Beyza Üstün, Bülend Tuna, Bülent Batuman, Deniz İncedayı, Doğan Hasol, Emre Zeytinoğlu, Eser Yağcı, Güven Arif Sargın, Güven Birkan, Hatice Kurşuncu, Mustafa Sönmez, Mücella Yapıcı, Ruşen Keleş ve Tarık Şengül’ün yaptığı Mimarlık Semineri 2015 (1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak) programının mimarlık ortamımıza anlamlı katkılar üretmesini diliyoruz.”

Etiketler

Bir cevap yazın