Mimarlık Eğitiminin Geleceği

5-20 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak Antalya Mimarlık Bienali'ne doğru yapılacak tartışma toplantılarından dördüncüsü 20 Şubat'ta Ankara'da düzenleniyor. Toplantı saat 18:00'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde.

İçinde olduğumuz ve giderek ivmelenen teknolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümler, bu dönüşümlere bağlı olarak değişen öncelikler yaşamın pek çok alanını olduğu gibi mimarlığı da doğrudan ve çok boyutlu olarak etkiliyor. Özellikle Türkiye gibi kentleşme sürecini tamamlamamış, kentsel yapı stoğu içinde ciddi bir yenileme talebi ve baskısı olan ülkelerde bu dönüşüm daha belirgin biçimde hissediliyor, mimarlığın üretim ve tüketim biçimlerinde gözlenen değişikliklerin yanı sıra disipliner sınırlar da yeni ve farklı anlamlar kazanıyor. Bu sınır ve anlam değişikliklerini bunların gerekçesini oluşturan bağlam içinde anlamak mimarlığın ve onun temsili ortamı olan yapılar, kentler için yaşamsal bir önem taşıyor.

Bu tartışmanın önceliği içinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi, iki dönemdir sürdürmekte olduğu Uluslararası Bienal etkinliği çerçevesinde, 2015 yılının temasını “Mimarlıkta Geleceği Düşünmek” olarak belirlemiştir. Bu çerçeve dönüşümlerin merkezindeki bağlamsal sorunlardan mimarlık disiplininin önceliklerine, yapılı çevrenin fiziksel durumunun değerlendirilmesinden kültürel ortam içinde oluşan önceliklere çok sayıda alt başlık ve tartışmayı bir arada içeren, akademisyenlerden sanatçılara, politikacılardan mimarlara farklı paydaş guruplarını ilgilendiren bir zemini temsil etmektedir. Bu paydaşların her birinin kendi alanlarının öncelikleri içinde geleceğe yönelik sorun ve çözüm önceliklerini paylaşmaları, tartışmaların ve etkinliklerin sonunda bir yol haritasından çok tartışma önceliklerinin belirlenmesi beklenmektedir. Bu anlamda “geleceği düşünmek” teması bieanal etkinliği ile sınırlı olmayan, sürdürülebilir bir tema olarak ele alınacaktır.

Mimarlık Eğitiminin Geleceği

Mimarın gerek yapı üretim ve pazarlama süreçlerinde, gerekse buna bağlı alt disipliner alanlarda rol alma sınırları, sorumluluk ve katkı alanları hızla değişiyor. Benzer biçimde gerek tasarım gerekse üretim süreçlerinde işlevselleştirilen yeni teknolojiler mimarlık eğitimini doğrudan etkiliyor. Öte yandan mimarlığın içinde olduğu disipliner ilişkilerde yaşanan çeşitlenme ve artarak gelişen alt başlıklar yeni uzmanlık, öğrenme ve birikim alanları tanımlıyor. Bu durum mimarlık eğitimi konusunu, özellikle Türkiye gibi son yıllarda mimarlık okullarının sayısını ve buna bağlı olarak mimarlık eğitimi alan kişilerin sayısını yüksek bir ivme ile arttırmış olan ortamlarda daha da öncelikli bir konu haline getiriyor. Eğitim ortamı dönüşüme uyum sağlamanın yanısıra, bir yandan uluslararası ortamla bütünleşme, öte yandan yerel öncelik ve sorunlara yer verme sorunları ile başetmeye çalışıyor.

Mimarlık eğitim ortamı asli görevinin yanısıra, mimarlık alanında olup bitenin belgelenmesi, tartışılması ve uygulama ortamını geri beslenmesi, kent ve mimarlık konularında toplumsal duyarlılığın ve eleştirel bir kültürün gelişmesi ve yerleşmesine yönelik olarak da kaçınılmaz bir sorumluluk üstleniyor. Bütün bu karmaşık yapı içinde eğitim standartlarının sorgulanması, nitelikli bir eğitim kadro ve programının oluşturulması, önceliklerin tanımlanması ve uygulama alanı ile eğitim alanı arasındaki ilişki eğitimin geleceğine yönelik temel tartışma başlıklarını oluşturuyor.

“Mimarlığın ve Kentlerin Geleceğini Tartışıyoruz” hazırlık toplantılarının dördüncüsü “Mimarlık Eğitiminin Geleceği”, Celal Abdi Güzer moderatörlüğünde yapılacak.

Konuşmacılar:

  • Cengiz Bektaş, Y.Müh.-Mimar
  • Prof. Dr. Güven Arif Sargın, ODTÜ Mim. Fak. Mim. Böl.
  • Prof. Dr. T. Nur Çağlar (TOBB Ekonomi ve Tekn. Ünv.GS Tas. ve Mim. Fak. Dekan Yrd.)
  • Prof. Dr. K. Ferhan Yürekli, Maltepe Ünv. Mim. ve Tas. Fak.
Etiketler

Bir cevap yazın