Mimaride BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Süreçleri

Mimar Fatih Gündoğdu'nun Nemetschek Allplan Mimari yazılımı hakkındaki semineri 13 Kasım'da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası'nda yapılacak.

Nemetschek Allplan Mimari, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) süreci içerisinde parametrik objelerin kullanımı ile mimari projelerin üretilmesi ve yönetilmesi için geliştirilen bir yazılım. Buna ek olarak, içerisinde tamamen entegre 2 boyutlu çizim komutları içeriği ile teknik dokümantasyonun, üretim sürecinin ayrılmaz parçası olarak oluşturulmasını etkin şekilde sağlıyor. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), bir çalışma yöntemi. Bu yöntemde, yapının fizibilite çalışmalarından tasarıma, uygulama sürecinden, yapının ömrünü tamamlamasına kadar, yapının yaşam döngüsü içerisindeki tüm süreçler bütünleşik olarak yönetilebiliyor. Bu süreç içerisinde, özellikle tasarım ve uygulama aşamalarında, yapım sürecine dahil olan tüm disiplin ve taraflar, Yapı Bilgi Modeli üzerinden iletişim ve üretimlerini gerçekleştiriyor.

Seminerde, Nemetschek Allplan Mimari yazılımının, tasarım ve uygulama aşamasında sunduğu kolay kullanılabilir araçlar ve farklı disiplinler arasındaki iletişime bir platform olarak hizmet etmesi ile tüm süreçlerdeki verimliliğe olan katkısı anlatılacak.

* Etkinliğe katılım için kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Kayıt için : Nihal Keleş
0212 251 49 00
[email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın