Mimari Temsilde Hareket İmgesi: Gündelik Hayat ve Sinematografi Üzerinden Bir Okuma

Atölye Mil ve Tasarım Atölyesi Kadıköy'ün düzenlediği Perşembe Araştırmaları serisinin ikinci konuğu Merve Gedik Ala. Sunum ve atölye, 6 Nisan'da Tasarım Atölyesi Kadıköy'de gerçekleşecek.

9 hafta boyunca sürecek olan “Perşembe Araştırmaları” serisinde, konuşmacılar, araştırmalarını anlatan kısa bir sunum yapıyorlar. Sunum, açık bir tartışma olarak devam ediyor. Ardından araştırmaya yönelik paralel bir üretim olarak atölye çalışması başlıyor.

Ersa Mobilya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Perşembe Araştırmaları’nın ikinci konuğu Merve Gedik Ala. Sunum herkesin katılımına açık. Atölyeye katılmak için ise, kontenjan sınırlı olduğu için ön kayıt gerekiyor.

Ön kayıt ve bilgi için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

Etkinlik Hakkında:

“Çalışmanın amacı çağın kavramlarından yola çıkarak mimarlık alanında üretilen yeni temsil şekilleri üzerinde düşünmeye çalışmaktır. Değişen, dönüşen dünyada gündelik hayat teorileri üzerinde düşünülmeye başlanmış, önceleri sıradan, değersiz görülen gündelik hayat çeşitli disiplinlere üzerinde çalışılacak yeni mecralar açmıştır. Bu yeni ortamda gündelik hayat ile mimarlık arasındaki ilişkiler ise özne ve özellikle öznenin gündelik kent kullanımı üzerinden kurulabilir olmuştur. Çalışmada, esas olarak, kullanıla gelen mimarlık temsil şekillerinin gündelik hayat ve ardından bizi götürdüğü öznenin gündelik kent deneyimi ile ne kadar bağ kurabildiği, oluşan bu yeni ortamda, ortaya atılan yeni kavramlarla mimarlığın temsil şekillerinin nasıl olması gerektiği sorgulanmaktadır.

Mimarlığın geleneksel temsil yöntemleri (plan, kesit, görünüş, perspektif…) özellikle göz duyusuna odaklanarak gündelik hayattan dolayısıyla öznenin gündelik kent deneyiminden kopuk temsiliyet şekilleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Sadece göz üzerinden tariflemenin olanaklı olmadığı karmaşık gündelik hayatı keşfetmiş yeni zamanlarda bu geleneksel temsil yöntemleri değişmek, dönüşmek durumunda kalmıştır. Bu amaçla çalışmada yeni keşfedilen gündelik hayatın ve dolayısıyla öznenin deneyimlediği gündelik kentin, sinema imgeleri, özellikle de sinemanın hareket imgesi ve bizi götürdüğü sinematografik kavramlar aracılığıyla temsil ortamına girişi üzerinde durulacak, sıradan bir gündelik kent deneyimini sinemanın hareket imgesi ile aktarmaya çalışan bir deneme yapılacaktır.
“Sinema” ve “gündelik hayat”ın kuramsal olarak ilişkilendirilmeleri kurulduktan sonra, varılan noktada sinema imgelerinin, özellikle sinemanın hareket imgesinin temsil şekillerine adapte olabileceği bir atölye çalışması düşünülmektedir. Atölye çalışmasında katılımcılar bulundukları mekandan geçen kesitler, gündelik hayatlarında kullandıkları-kullanmakta oldukları mekanlardan geçen kesitler ya da hayal ettikleri herhangi bir mekandan geçirecekleri kesitler üzerinde deformasyonlar yaparak, kesitlere çeşitli sinematografik tekniklerle hareket katmaya çalışacaklardır. Mimari kesit deformasyona uğratılarak yeni, hareket-zaman kavramlarını bünyesinde taşıyacak farklı bir kesit kavramı üzerinde düşünülecektir.”

Etiketler

Bir cevap yazın