Mimari Tasarım Eğitimi: “BÜTÜNLEŞME 2”

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, “Mimari Tasarım Eğitimi” temalı 2. Ulusal Sempozyumu 20-21 Ekim 2011 YTÜ’de düzenliyor.

“Bütünleşme 2” teması altında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenecek sempozyum, YTÜ tarafından önceden gerçekleştirilen “Mimari Tasarım Eğitimi” ile ilgili öncül iki toplantı üzerine kurgulanıyor ve aşağıdaki başlıklar altında tartışmaya açılıyor.

Kuram, kavram ve pratiğe dayalı yöntem ve yaklaşımların irdeleneceği sempozyumda elde edilecek çıkarımların mimarlık alanına, ulusal-uluslararası akreditasyon süreçlerine ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne yol gösterici katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

KONU BAŞLIKLARI
Mimari Tasarım Eğitiminde;

  1. Stüdyo Yaklaşımları ve Deneyimleri
  2. Kuramsal ve Uygulamalı Dersler
  3. Bilgi Üretme, Bilgi Edinme ve Öğrenme Süreci
  4. Bilgisayar Teknolojilerinin (Sayısal) Kullanımı
  5. Mimarlık ve İlgili Disiplinlerin Birlikteliği
  6. Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaklaşımlar
  7. Enformel Yaklaşımlar

Sempozyuma dair detaylı bilgilere http://www.mteus.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir yanıt yazın