Mimari Detay Tasarımı Çalıştayı

Mimari Detay Tasarımı Çalıştayı 25 - 28 Ekim tarihleri arasında İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Mimari detaylar, “bütün”ü oluşturan parçalardır… Mimari detayın oluşturulması, mimari düşüncenin somut ürüne dönüşmesinde büyük önem taşımaktadır… Günümüzde, gittikçe artan gereksinimler, çeşitlenen malzemeler, sistemler ve yapım teknikleri, detay tasarımını karmaşıklaştırmaktadır… Az deneyimli tasarımcılar bu tür tasarım problemlerinin çözümünde nasıl bir süreç izlemelidir?

Amaç
Mimari detayın ve tasarım sürecinin doğasını anlamaya yönelik yoğun programlı bir çalışma…

Süreç
Sunumlar, tartışmalar, detay tasarımı…

Kimler katılabilir?
Mimarlık bölümü lisans (5.-8.yy) ve mimarlık ab.d. yüksek lisans öğrencileri…

Katılımcı sayısı 16 öğrenci ile sınırlı tutulacaktır…

Yürütücüler
Prof. Stephen Emmitt, phd, arch., Loughborough University, Department of Civil and Building Engineering

Prof. S.Emmitt’ın ana çalışma alanı mimarlık teknolojileri olup, “mimari detay tasarımı konferansları” serisinin kurucusudur (1996)… “Chartered institute of architectural technologists” araştırma grubu üyesidir… Eserleri arasında, mimarlık teknolojisi ve yönetimi alanında 15 kitap ile 100 den fazla bildiri ve makale yer almaktadır…

Y.Doç.Dr. M. Cem Altun, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

M.C. Altun, lisans (1986), y.lisans (1988) ve doktora (1997) derecelerini, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde almıştır… Çalışma alanları; “detay tasarımı”, “yapı elemanları tasarımı”, “yapı fiziği” ve “yapım teknikleri” dir… Tübitak ve İTÜ tarafından desteklenen araştırma projelerinde yer almış ve birçok tasarım çalışmasına katkıda bulunmuştur…

Program
25.10.2011
Sunum 1: Principles of architectural detailing (S. Emmitt)

Sunum 2: Architectural detailing in practice (M.C. Altun)

Tartışma: Mimari detay oluşturma…

26.10.2011
Mimari Detay Tasarımı

Başvuru
Son başvuru tarihi: 08.10.2011

Başvuru için aşağıdaki e-posta adresine yollanacaklar (türkçe veya ingilizce): En önemli gördüğünüz, mimarlık eğitimi kapsamında yapılmış, üç çalışmanızı içeren portfolyo (jpg veya pdf formatında – en fazla 4 mb), özgeçmiş (bir a4, iletişim bilgileri ile)

Çalıştaya katılım isteğinizi anlatan yazı (en az 100 en fazla 300 kelime)

Başvuru, ddia.workshop@gmail.com adresine yapılacaktır…

Koşullar
Çalıştay lisanı ingilizcedir…

Katılımcılar çizim araç-gereçlerini yanlarında bulunduracaktır…

Çalıştaya katılım ücretsizdir…

Düzenleme Kurulu
M. Cem Altun, Y.Doç.Dr., İTÜ, Mimarlık Fakültesi
Özen Aksu, Y.Mimar, İTÜ
Aytaç Oraklıbel, Mimar, İTÜ

Etiketler

Bir yanıt yazın