Mimar ve Mühendisler Grubu Sempozyumu: “Şehirlerimizin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar”

"Şehirlerimizin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" sempozyumu, 19 Kasım 2011 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Yaşanabilir, sürdürülebilir, ekolojik şehirlerde yaşamak, insanların en temel haklarındandır. Şehirlerimizin tarihi, estetiği ve kültürel geçmişleri; tarım, iklim ve çevre bağlantıları; sosyal, siyasal ve ekonomik gerçekleri bilimsel araştırmalarla değerlendirilerek ortaya çıkan sorunların belirlenmesi, yaşanabilir kent ortamının ve kentlilik bilincinin oluşturulması gerekmektedir.

Bu amaçla kentleşmedeki ana hedeflerin başında afet öncesi riskleri azaltmak, çok yönlü tedbirleri etkin bir şekilde hayata geçirmek ve sosyal kent politikalarını geniş ölçekte planlamak gelmelidir.

Şehirleşme politikaları belirlenirken kamu kurumlarının, ilgili meslek gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının, sürece doğrudan katılımları sağlanmalıdır.

“Şehirlerimizin geleceği, tehditler ve fırsatlar” başlıklı bu sempozyumda Şehir ve İnsan için yapılacak tespitler, sorunlar ve çözümler; değerli katılımcılarımız tarafından ortaya konulacaktır.

PROGRAM :
09.00-09.30 :Kayıtlar

09.30-11.00 :Açılış konuşmaları

Avni Çebi – Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı

Mustafa Kara – Üsküdar Belediye Başkanı

Prof. Dr. İsmail Yüksek – Yıldız Teknik Ünv. Rektörü

Prof. Dr. Muhammed Şahin – İ.T.Ü. Rektörü

Dr. Mimar Kadir Topbaş – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Hüseyin Avni Mutlu – İstanbul Valisi

Erdoğan Bayraktar – Çevre ve Şehircilik Bakanı

1. Oturum: Afet, deprem ve risk analizleri

Oturum Başkanı :Kadem Ekşi (MMG Genel Başkan Yardımcısı),

11.00:11.15 :Mahmut Baş (İBB Deprem ve Zemin İnceleme Md.) 17 Ağustos 1999 Depreminden Bugüne Yapılanlar, Yapılamayanlar, Yapılamama Nedenleri ve Yapılması Gerekenler

11.15: 11.30 :Prof. Dr. Mustafa Erdik (B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) İstanbul Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi

11.30:11.45 :Kazım Gökhan Elgin (İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi) İstanbul da Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi)

11.45:12.00 :Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İ.T.Ü. Afet Yönetim Merkezi Müdürü) Etkin Afet Yönetimi Politikaları Nasıl Olmalı

12.00:12.15 :Prof Dr. M. Hasan Boduroğlu (İTÜ İnşaat Fakültesi) Yüksek Binaların Performansı ve Yönetmelikler

12.15:12.45 :Soru-Cevap

12.45 – 13.15 :Öğle Yemeği

2. Oturum: Kentsel Dönüşüm Politikaları

Oturum Başkanı :Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür (MMG Genel Başkan Yardımcısı)

13.15:13.30 :İdris Güllüce (TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı) Kentsel dönüşümde Türkiye’ nin yönü ve hedefleri

13.30:13.45 :Şimşek Deniz (Mimar) Tarihi Yapıların Korunması Yenilenmesi Örnek Uygulamalar

13.45-14.00 :Yrd. Doç. Dr. Sırma Turgut (Şehir plancısı-Y.T.Ü.) Kentin Geleceği

14.00-14.15 :Prof. Dr. İbrahim Baz (İMP) Metropolitan İmar Uygulamaları

14.15-14.30 :İdris ATABAY (İBB Kentsel Dönüşüm Müdürü) Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Uygulamaları

14.30-15.00 :Soru-Cevap

15.00- 15.15 Çay kahve ikramı

3.Oturum: Şehir, İnsan ve Toplum

Oturum Başkanı :Murat Özdemir (MMG Yönetim Kurulu Üyesi)

15.15-15.30 :Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN (Maltepe Ünv.) Medeniyetlerin Aynası Kutlu Şehirler

15.30-15.45 :Prof. Dr. Bedri GENCER (YTÜ) Medineden Kente, Edepten Medeniyete

15.45-16.00 :Mehmet İŞÇİ (Mimar) Medeniyetin Özeti Şehirler ve Şehirciliğimizin Geleceği

16.00-16.15 :İhsan AKTAŞ (Araştırmacı) Sosyal Araştırmalarda İnsan ve İstanbul

16.15-16.30 :Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian (Mimar YTÜ) Kentte hızlı değişim ile gelen yabancılaşma sorunları

16.30-16.45 :Soru-Cevap

16.45-17.15 :Kapanış ve ödül töreni

18.00 :Aksam yemeği/Kızkulesi/Üsküdar

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Kadem EKŞİ MMG Bşk.Yrd. — Kurumsal İletişim

Murat ÖZDEMİR MMG Yön. Kurulu Üyesi – Şehircilik

Yavuz SARI MMG Gençlikle İlişkiler Kom. Bşk.

Murat SEVEN MMG İnşaat Kom. Bşk.

Hasan OMAY MMG Mimarlık Kom. Bşk.

Selami KESKİN MMG Yerel Yönetimler Kom. Bşk.

Ali Reyhan ESEN MMG Etik Kurulu Üyesi

Ömer SARAÇ Üsküdar Belediye Bşk. Yrd

Hasan EKMEN Üsküdar Belediye Bşk. Yrd.

SEMPOZYUM BİLİM VE DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. İlhami KARAYALÇIN – İTÜ

Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN – Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nizamettin AYDIN – YTÜ

Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU – YTÜ

Prof. Dr. M. Zafer GÜL – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Hayri EREN – Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Amir PASİC – IRCICA

Prof. Dr. Ali Osman ÖNCEL – İÜ

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk KÜLTÜR – İÜ

Yrd. Doç. Dr. Hayri BARAÇLI – YTÜ

BİLDİRİ KONULARI VE ÖZETLERİ
Tüm çağrılı konuşmacılarımız bildiri özetlerini A4 formatında 12 punto Times New Roman Tur font ile yazmalıdır. Sempozyum öncesi kitap basımı için, bildiri gönderimi son tarih 30 Eylül 2011’dir. Katılımcılarımızın bildirilerini bu tarihe kadar sekreterya iletişim adresine göndermeleri rica olunur.

SEKRETERYA
MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU GENEL SEKRETERİ
Özkan Mustafa KÜÇÜKKURAL
T : +90.212 – 217 5100
F : +90.212 – 217 2263
M: 0532 – 664 9167
E : mustafakucukkural@mmg.org.tr

Etiketler

Bir yanıt yazın