MİMAD Seminerleri: Osmanlı’da Marjinalite ve Mekân: Bekâr Odaları ve Meyhaneler

Yrd.Doç.Dr. Işıl Çokuğraş'ın sunum yapacağı seminer, 20 Kasım Pazartesi günü saat 18:30'da İTÜ Taşkışla Doktora Seminer Salonu'nda.

Etkinliğin tanıtım metni:

Bu seminer geç 18. – erken 19. yüzyıl İstanbulu’nu marjinalite, tekinsizlik, denetim gibi metropolleri tanımlayan modern kavramlar çerçevesinde ele almayı ve bunları kentin belirli mekânları üzerinden tartışmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, dönemin bekâr odaları ve meyhanelerinin iktidarla ve toplumla ilişkileri arşiv belgeleri çerçevesinde değerlendirilecek ve kent içindeki dağılımları incelenecektir.

Bekâr odaları ve meyhaneler gibi mekânlar her dönem problemli görülmüş olabilirler, fakat 18. yüzyılın özellikle ikinci yarısında iktidar kente, kamusal alana ve kamusal mekândaki hemen her varoluşa dair, her türlü unsurdan tedirginlik duymaya başlamış ve bu tedirginliği kentsel mekâna dair sürekli bir denetim ve kapatma tehdidi ile ifade etmiştir. Bekâr odaları ve meyhaneler gibi mekânların mütemadiyen ahlaksızlık ve suç söylemleri ile birlikte dile getirilmesi, kentin bu olağan mekânlarının birer marjinalite kaynağı gibi sunulması, yönetimin kente bakışını özetler niteliktedir.

Kentin çok yönlü bir okumasına olanak tanıyacak bu seminerde, karmaşık bir sosyal strüktüre sahip İstanbul’un göz ardı edilmiş bir kesiminin kültürel varlıklarının irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın