MİMAD Seminerleri: Osmanlı Dönemi Mimarlık Ve Mühendislik Ders Kitapları

MİM-AD Seminerleri kapsamında düzenlenen ve Damla Acar ile Rabia Şengün konuşmacı olarak yer alacağı "Osmanlı Dönemi Mimarlık Ve Mühendislik Ders Kitapları" başlıklı seminer çevrimiçi olarak Zoom ortamında yapılacak.

1781 yılında kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Tersane Mühendishanesi) batılı anlamda mühendislik eğitiminin verildiği ilk kurum olmuştur. Bu okula daha 18. yüzyılın sonunda yabancı hocalar getirtilerek mühendislik eğitiminin batılı anlamda bilimsel bir çerçeveye oturtulması amaçlanmıştır. 1837 yılında açılan Mekteb-i Harbiye’nin nizamnamesi Fransız kökenli hocalar/subaylar tarafından hazırlanmış, bu subayların bir kısmı Fenn-i Mimari derslerini de vermiştir. 1840’lı ve 1850’li yıllarda ders hocalığı yapan Fransız kökenli subayların derslerini Fransızca verdiği ve çevirmen aracılığı ile öğrencilere aktardığı bilinmektedir. 1860’lı yıllarda mimarlık ve yapı mühendisliği alanında derslerde kullanılmak üzere bazı kitapların Fransızca’dan Osmanlıca’ya çevrildiği anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşan en eski çeviri ders kitapları 1870’li yıllarda Mekteb-i Harbiye’de ders veren Belçikalı mühendis Leclercq’in kitaplarıdır. 1883 yılında kurulan Mülkiye Mühendis Mektebi’nde de ders notlarının çoğunlukla Fransızca’dan çevrilen kitaplardan derlendiği anlaşılmaktadır.

Bu seminer kapsamında Osmanlı dönemi mimarlık ve mühendislik ders kitaplarının yazım metodolojisi ve içerikleri üzerinde durulacak ve bu kitapların dönemin yapım tekniklerini anlamamıza nasıl rehberlik edebilecekleri tartışılacaktır.

Dr. Damla Acar, İTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmuş, İTÜ Restorasyon programında Doktora derecesini “19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul’da Ahşap Yapım Sistemlerinin Değişimi: Gelenekselin Rasyonelleştirilmesi” başlıklı doktora tezi ile almıştır. 25 yıldır restorasyon ve koruma alanında çalışmakta olup 2015 yılından bu yana ICOMOS Türkiye üyesidir. ICCROM Oslo’da Ahşap Konservasyonu Teknolojileri eğitimi almış, ahşap konservasyonu ve mimari yüzeylerin konservasyonu konularında uzmanlaşmıştır.

Rabia Şengün, İÜ İnşaat Mühendisliği’nden 2006 yılında mezun olmuş, İTÜ Restorasyon programında Yüksek Lisans derecesini “Darphane-i Amire’nin Demir Üst Örtü Sistemlerinin İki Yapı Üzerinden İncelenmesi ve Koruma Önerileri” başlıklı tezi ve Portekiz Minho Üniversitesi ile Çek Teknik Üniversitesi’nde Tarihi Anıt ve Yapıların Strüktürel Analizi programında diğer bir yüksek lisans derecesini “Tarihi Dökme Demir Kolonların Güçlendirilmesi” başlıklı tezi ile almıştır. 16 yıldır restorasyon ve koruma alanında çalışmakta olup 2017 yılından bu yana ICOMOS Türkiye üyesidir.

Etiketler

Bir yanıt yazın