MİMAD Seminerleri: Antakya’nın Tarihine Yeniden Bakmak

MİMAD Seminerleri, Dr. Tuğçe Tezer'in sunumu ile devam ediyor. Sunum, 22 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da Zoom üzerinden yapılacak.

“Antakya’nın Tarihine Yeniden Bakmak” konulu Webinar, Zoom programı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe katılım için [email protected] email adresine ad, soyad ve email adresinin belirtildiği bir email yollamak yeterli olacak. Webinar linki, katılım için email yollayanlarla etkinlik tarihinden kısa süre önce paylaşılacak.

“Yerleşmeleri oluşturan farklı bileşenlerin geçmişten günümüze gösterdiği süreklilik ve süreksizliklerden oluşan yerleşme tarihi çalışmaları, yerleşmelerin bugününün anlaşılması ve geleceğinin yönlendirilmesinde önemlidir. Yerleşme tarihi analizine ilişkin mevcut yöntemlerin (ölçek, zaman, disiplinlerarası bakış açısından) yetersiz kaldığı, yeni ve kapsamlı yöntemlere ihtiyaç olduğu düşüncesiyle başlanan seminere konu bu Doktora çalışmasında; kentsel morfoloji ve tarihsel coğrafya araştırmalarının analiz araçları ve kavramsal çerçeveleri açısından sunduğu yaklaşımların biraraya getirilmesiyle kurulan bir yerleşme tarihi analizi çerçevesi önerilmiştir. Yerleşme tarihi analizine yeterince dahil olmadığı düşünülen görsel verilerin de yazılı verilerle eşzamanlı olarak araştırma sürecine dahil edilmesi, yerleşme tarihi çalışmaları açısından önemli bir eksiğin kapatılmasına olanak sağlamaktadır. İncelenen eski harita, plan ve çizimler ile yazılı kaynaklar, Antakya’nın yerleşme tarihinin bu çerçevede farklı katmanlarını ele alacak biçimde araştırılmasının malzemesini oluşturmuştur. Çalışmada toplumsal, ekonomik, kültürel bileşenler ve değişimlerin mekândaki izlerinin, sürekliliğinin ve etkileşiminin anlaşılabilir bir çerçevesinin çizilmesi, buradan hareketle farklı nitelikteki yerleşmelere -koşulları ve kısıtlılıkları ifade etmek kaydıyla- uyarlanabilir bir yerleşme tarihi analizi çerçevesi oluşturulması, yerleşmeyi anlamaya olanak vermeyen ve yerleşmenin geleceğine dair öngörü geliştirmeye imkân sağlamayan durağan yapıdaki yerleşme tarihi analizi anlayışına dair bir eleştiri ve bu sorunu aşmak için alternatif bir çerçeve önerisine ulaşmak amaçlanmıştır. Sunumda, 19. yüzyıldan günümüze kadar olan dönem için Antakya kenti ölçeklerarası, dönemler arası ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla incelenerek, tezin önerdiği yerleşme tarihi analizi çerçevesinin olanak ve kısıtlılıkları üzerinden tartışılacaktır.”

Etiketler

Bir cevap yazın