MİMAD Doktora Tezi Seminerleri: Türkiye’nin Endüstri Mirası Potansiyeli ve Korunması için İtalya’dan Örnekler

Doç.Dr. Elif Özlem Oral Aydın'ın sunacağı "Türkiye'nin Endüstri Mirası Potansiyeli ve Korunması için İtalya'dan Örnekler" başlıklı seminer 12 Mayıs'ta İTÜ Taşkışla Griş Kat 131 No'lu Doktora Seminer Salonu'nda.

Özet:

“Terkedilmiş endüstriyel alanların korunması/yeniden kullanımı konusu Avrupa’da 1950’lerden itibaren gündemdedir. Bu alanda yürütülen uygulamalar, bölgesel yenileme açısından faydalı birer strateji olarak değerlendirilmektedir. Özellikle kent merkezlerinde veya yakın çeperlerinde yer alan tarihi endüstriyel alanların dönüşümü hem kent merkezlerinin gereksinimlerini karşılamak, hem de kent imajına katma değer kazandırmaları bakımından önemli misyon yüklenmektedir. Çalışmada Türkiye’nin kırsal ve kentsel alanlarındaki endüstri mirası potansiyeli sanayi öncesi dönemden – modernizme uzanan döneme kadar geçen süreçte özetle incelenmiş, bu potansiyelin dönüşümüne yardımcı olabileceği düşüncesiyle İtalya’nın iyi korunmuş Floransa, Bologna, Venedik ve Roma kentlerindeki merkezlerde veya merkez civarındaki çeşitli endüstri mirası örneklerinin dönüşümü araştırılmıştır. Örnekler tarihi yapılara saygılı yeni işlev ve kentle bütünleşecek aktiviteleri içeren yeni yapılaşmaları kapsayacak duyarlı dönüşüm örnekleri ile tarihi yapıları dikkate almadan yıkılmasını kısmen veya tamamen öneren örneklerden seçilmeye çalışılmıştır. İtalya’dan seçilen uygulamalardan eski endüstriyel alanların yenilenme/dönüşümünde üç farklı yaklaşımın tercih edildiği tespit edilmiştir. Çeşitli gerekçelerle benimsenen bu yaklaşımların seçiminde bir metodoloji eksikliği olduğu sonucuna varılmıştır. Yaklaşımın belirlenme sürecinde alanla ilgili temel parametreler tespit edilerek, bu parametrelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin sağlıklı olarak değerlendirilebileceği bir metodoloji kurgulanmasının gerekliliği anlaşılmıştır.”

Etiketler

Bir cevap yazın