MİMAD Doktora Tezi Seminerleri: On Dokuzuncu Yüzyıl İstanbul’unda Tersane-i Amire’nin, Emeğin ve Kentin Dönüşümü

Akın Sefer'in sunacağı "On Dokuzuncu Yüzyıl İstanbul’unda Tersane-i Amire’nin, Emeğin ve Kentin Dönüşümü" başlıklı seminer 9 Kasım saat 18:30'da İTÜ Taşkışla Doktora Seminer Salonu'nda.

Özet:

“19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme hamlelerinin merkezinde yer alan Tersane-i Amire’de köklü dönüşümler yaşandı. Bu dönüşümler yalnızca Tersane-i Amire’de yeni kurulan fabrika, atölye ve havuzlarla sınırlı kalmadı. Emek ilişkilerinin ve süreçlerinin de dönüşümüyle birlikte tersanede çalışanlar da Osmanlı sanayi işçi sınıfının en önemli unsurlarından biri haline geldiler. Bu seminerde bu sürece odaklanan doktora tez araştırmasının genel çerçevesi çizildikten sonra, Tersane-i Amire’deki dönüşümlerin bu dönemde özellikle Haliç bölgesinin sınıfsal yapısının oluşumuna ve kentin modernleşme sürecine olan etkileri tartışılacaktır.”

Etiketler

Bir cevap yazın