Mim-Ad Seminerleri: İstanbul Deniz Surları: Güncel Durumları ve Koruma Sorunları Üzerine Değerlendirmeler

MİM-AD Seminerleri kapsamında düzenlenen ve Nisa Semiz'in konuşmacı olacağı "-İstanbul Deniz Surları: Güncel Durumları Ve Koruma Sorunları Üzerine Değerlendirmeler " başlıklı seminer, 7 Haziran 2022 akşamı çevrim içi olarak yapılacak.

Bir yarımada üzerinde kurulmuş Bizans İstanbul’u geç antik dönemden itibaren kara ve deniz yönünden surlarla çevrili bir kenttir. Tarihi kent sınırlarının günümüzdeki temsilcisi Kara Surları, büyük ölçüde varlığını korurken, Deniz Surları zaman içinde kentin yaşadığı gelişmelerden daha büyük oranda etkilenerek ciddi değişimlere uğramış ve kayıplar vermiştir. Bu nedenle, kentin Haliç ve Marmara Denizi’ne bakan kıyıları boyunca uzanan Deniz Surları, farklı uzunluktaki sur kısımları veya tekil bir sur ya da kule parçası olarak günümüze ulaşan ayrık bölümler halindedir. Bu bağlamda, Deniz Surları’nın mevcut kısımları, İstanbul kent arkeolojisinin özel olarak ele alınması gereken bileşenleri olarak dikkat çeker. Bu çalışmada, İstanbul Deniz Surları’nın kentin yaşadığı gelişmelere bağlı olarak ilk yapım ve onarım süreçlerinden başlayarak değişim ve kayıplara uzanan aşamaları araştırılmış, günümüze ulaşan bölümlerin arkeolojik ve mimari açıdan sunduğu veriler irdelenmiş ve kentin tarihi ve arkeolojik değerleri içinde özel yere sahip olan mevcut sur kısımlarının korunmasına yönelik geçmiş ve güncel çalışmalar değerlendirilmiştir.

Dr. Nisa Semiz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık bölümündeki lisans eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon programında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. “İstanbul Haliç ve Marmara Surları, Belgeleme Çalışmaları ve Tarihi ve Peyzaj Değerlerinin Korunmasına Yönelik Öneriler” isimli doktora çalışmasını 2015 senesinde tamamlamıştır. 2003-2005 yılları arasında Zeyrek Kilise Camii restorasyon çalışmasında yer almış; farklı dönemlere ait arkeolojik alanlardan Ayatekla/Meryemlik, Binbirkilise ve Larisa’daki yüzey araştırmalarına, Hasankeyf, Dara ve son olarak Karahantepe arkeolojik kazılarına katılmıştır. Dr. Öğretim Üyesi olarak Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlık bölümündeki görevinin yanı sıra, mimari ve arkeolojik belgeleme ve koruma alanlarındaki araştırma ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Kayıt için [email protected] adresine isim ve eposta adresi bildirilmesi gerekiyor. Zoom link’i mail ile geri bildirilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın