Metamorfoz

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 16-17 Ekim 2019 tarihlerinde Atilla Kuzu ve Levent Çırpıcı'nın katılımıyla yapılacak bir workshop çalışması düzenliyor.

Etkinliğin tanıtım metni:

Doğa var olduğu andan itibaren sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir… Kelebeğin yumurtadan  tırtıla, kozadan kelebek oluşuna kadar uzanan süreci gibi… Öz’e, özgürlüğe, yaratıcılığa uzanan bir serüven…

Küçük bir etkinin bütünde meydana getirdiği büyük bir değişim… Varoluş… Ardından gelen zorunlu yok oluş…

Çünkü her nesne yeniden var olmak için bir dönüşüme ihtiyaç duyar. Bu anlamda yok olmak yeniden doğmayı ifade eder. Bu yeniden doğuş hem fiziksel hem de ruhsal bir dönüşümdür. Bu süreç yaratıcıdır; mevcudun ötesinde yeni fikirlere yönlendirir ve farklı bir anlam boyutu kazandırır. Tasarımcı ise, tanık olmaktan öte değişim ve başkalaşım sürecine dahil olur, dönüşüm fikrini şekillendirir.

Buradan hareketle yapılacak olan doğa workshop’unun temel hedefi; doğadan ilham alınarak yaşamsal etkinliklerimizde kullanılabilecek bir yüzey örüntüsü tanımlaması olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede oluşturulacak yapı, tasarımcının kurgusunda herhangi bir mobilyaya, bir örtü elemanına veya bir bölücüye dönüşebilir. Öyle ise doğanın dönüştürücü potansiyeline dahil olup bu serüvende yeniden var olmak; yeniden var etmek için siz de kendi rolünüzü seçin.

WORKSHOP PROGRAMI

1. Gün

11:30-12:30

Aktivite
Seminer

Amaç
Tasarımcıların konuya ilişkin deneyim ve düşüncelerinin paylaşılması. Programın tanıtılması

13:30-17:00

Aktivite 
Doğa Workshopu

Amaç
Katılımcıların, fikir üretimi için doğa ile yüzleşmesi

18:00-

Aktivite
Atölye Çalışması

Amaç
Katılımcıların, düşüncelerini görselleştirmeleri

2. Gün 08:00-13:00

Aktivite
Atölye Çalışması

Amaç
Katılımcıların, çalışmalarını sonlandırmaları ve sunum hazırlıkları

14:30-16:30

Aktivite
Sunum

Amaç
Yapılan çalışmaların iki ve üç boyutlu olarak sunulması

16:30- 17:00

Aktivite
Yarışma sonucunun açıklanması ve kapanış seremonisi.

Etiketler

Bir cevap yazın