Mekansallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu Sempozyumu

Sözünü öğelerin eşzamanlılığı üzerine inşa eden ve bunu ayırıcı özelliğine dönüştüren sanat üretiminin tartışılacağı "Mekansallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu" Konferansı 11-12 Mayıs tarihlerinde MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Anadolu Kültürü ve Sanatı Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKSAM), “Mekânsallık” ana başlığı altında bir sempozyum düzenliyor.

11-12 Mayıs 2015 tarihlerinde, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek olan sempozyumun konusu “sanat üretiminde eşzamanlılık durumu” çünkü ana başlığa da yansıyan “mekânsallık”, öğelerin eşzamanlılığıyla ortaya çıkıyor ve bir ontolojik olanak olarak sanatsal üretimin önüne yeni perspektifler açıyor. İşte, tüm mekânsal sanatlara ilişkin bu olanağın, sanat yapıtının ilettiği bilgiyi belirlediği durumlar, bu sempozyumda ele alınacak. İki gün sürecek toplantıda, sözünü öğelerin eşzamanlılığı üzerine inşa eden ve bunu ayırıcı özelliğine dönüştüren sanat üretimi, çağdaş sanattan tiyatroya, mimarlıktan müziğe, edebiyattan dansa uzanan bir çerçevede tartışılacak.

Sempozyum Bilim Kurulu:
Aykut Köksal
Mehmet Nemutlu
Gülşen Özaydın
Önay Sözer
Uşun Tükel

Sempozyum Düzenleme Kurulu:
Ömer Devrim Aksoyak
Nil Aynalı Eğer
İsmail Eğer
Semra Güler
Elif Tekir
Saadet Tuğçe Tezer

Program

11 Mayıs 2015 Pazartesi

 • 10:00-10:30 Açılış Konuşmaları

Oturum 1
Oturum Başkanı: Gülşen Özaydın

 • 10:30-10:50 Aykut Köksal: Mekansallığın Olanakları ve Yazınsal Ürünlerde Eşzamanlılık
 • 10:50-11:10 Önay Sözer: Sanatta Mekansallığın Kurucu Öğesi Olarak Eşzamanlılık
 • 11:10-11:30 Zeynep Sayın: Açılan Mekanlar: Mimarlık, Tiyatro ve Görsel Sanatlar
 • 11:30-11:50 Nusret Polat: Çağdaş Sanat ve Eşzamanlılık
 • 11:50-12:10 Tartışma

Oturum 2
Oturum Başkanı: Uşun Tükel

 • 13:30-13:50 Erdem Ceylan: Fluxus’ta Mekansallığın Temsili
 • 13:50-14:10 Başak Özden: Mekansal Dönüşüm Aracı Olarak Yerleştirme Sanatı: Esther Stocker’in Mekana Özgü Sanat Üretimi
 • 14:10-14:30 Zeynep Dündar: “Tiber Nehri Üzerinde Tesadüfi Karşılaşmalar” Üzerine
 • 14:30-14:50 Deborah Semel Demirtaş: “Burada Olmaz!”: Kamusal ve Özel Mekanlarda Sanatsal Eylemin Algılanması
 • 14:50-15:10 Tartışma

Oturum 3
Oturum Başkanı: Aykut Köksal

 • 15:30-15:50 Esen Çamurdan: Çağdaş Tiyatroda Eşzamanlılık, Eşdeğerlilik, Çokboyutluluk
 • 15:50-16:10 Mehmet Kerem Özel: Tiyatral Yerde Mekansallığın Yaratılmasında Seyirci Öğesi ve Mimari Karşılıkları
 • 16:10-16:30 Nihal Koldaş: Dramatik/Postdramatik Tiyatro ve Mekan
 • 16:30-16:50 Tijen Savaşkan: Deneme Sahnesi’nden Üç Oyun ve Mekansal Yapı
 • 16:50-17:10 Tartışma

12 Mayıs 2015 Salı

Oturum 4
Oturum Başkanı: Önay Sözer

 • 09:30-09:50 Emre Zeytinoğlu: Eşzamanlılığın ve Tutarlılığın Dağınık Biçimleri: Açık Yapıt Bağlamında Yapısalcılık Eleştirisi
 • 09:50-10:10 Nina Ergin: Osmanlı Cami ve Türbelerinde Ses ve Koku Eşzamanlılık Durumunu Nasıl Yarattı?
 • 10:10-10:30 Sevgi Doğan: Masalların Mekanı ve Eşzamanlılık
 • 10:30-10:50 Tartışma
 • 10:50-11:10 Kahve Arası

Oturum 5
Oturum Başkanı: Mehmet Nemutlu

 • 11:10-11:30 Tolga Yayalar: 21. Yüzyıl Perspektifinden Mekansal Bir Sanat Olarak Müzik
 • 11:30-11:50 İlke Boran: Henryk Górecki’nin Op. 17 Scontri Adlı Eserinde Ses-Mekan-Zaman İlişkisine Yönelik Bir Çözümleme Önerisi
 • 11:50-12:10 Erdem Çöloğlu: Ives’ın Müziğinde Mekansal Birliğin Çözülmesi ve Mekanın Yapıta Katılma Süreci
 • 12:10-12:30 Yiğit Özatalay: Nono’nun Son On Senesi: Sesin Hareketliliği ve Mekansallık
 • 12:30-12:50 Tartışma
 • 14:00-16:30 Panel: Disiplinlerarasılığı Mekansallık Üzerinden Tartışmak

Moderatör: Hasan Uçarsu
Nihal Koldaş
Aykut Köksal
Önay Sözer
Aydın Teker
Tolga Yayalar

 • 16:30-17:00 Mekansal Müzik Dinletisi

Charles Ives: Yanıtsız Kalan Soru (1908)
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Oda Topluluğu
Şef: Erdem Çöloğlu

Etiketler

Bir cevap yazın