Mekânsal Anlatılar, Kutsalın Dışavurumları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen "Mekânsal Anlatılar, Kutsalın Dışavurumları" başlıklı panel, 2 Kasım 2017 Perşembe günü santralistanbul kampüsünde yapılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen “Mekânsal Anlatılar, Kutsalın Dışavurumları” başlıklı panel, 2 Kasım 2017 Perşembe günü santralistanbul kampüsünde yapılacak. İlk bölümde görsel sanatlar, tiyatro ve ses tasarımı gibi çeşitli sanat dalları ve pratikleri bağlamında mekânsal deneyim ve anlatı-mekân ilişkisi gibi konulara odaklanılırken; ikinci bölümde “kutsal” kavramının tasarım, iç mimarlık, mimarlık ve peyzaj kültürleri bağlamındaki çeşitli dışavurumları ele alınacak.

1. Bölüm: MEKÂNSAL ANLATILAR

Görsel Sanatlar, Tiyatro, Ses Tasarımı
10:00 – 12:00
Moderatör: Şebnem Şoher

 • Nil Aynalı Eğler & İsmail Eğler (Yoğunluk)
  “Mekân Olmak Bakımından Mekân”: YOĞUNLUK’un İşlerine Tasavvuf Metafiziği İçerisinden bir Bakış
  www.yogunluk.org
 • Melis Tezkan & Okan Urun (biriken)
  biriken Oyunlarında Metin-Mekân İlişkileri
  www.biriken.com
 • Alper Maral (YTÜ, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü)
  Uzama Vurulmuş Sesler: Müziğin Mekân üzerinden Kurgulanması ve Duysal Tasarımda Plastisite


2. Bölüm: KUTSALIN DIŞAVURUMLARI

Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj
14:00 – 16:00
Moderatör: V. Şafak Uysal

 • Tuğrul Yazar (BİLGİ, Mimarlık Bölümü)
  Matematikle Yazılmış Şiir: İslamik Örüntüler

 • Güzin Erkan (Tasarımhane)
  “Daire’ye Dair”: Tasavvuf Müzesi İçerik Yorumlama Süreci ve Mekân içinde Hikaye Anlatımı
  www.tasarimhane.com
 • M. Kerem Özel, (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
  Yolculuk Olarak Tapınma Mekânı

 • Bahar Deniz Çalış Kural (BİLGİ, Mimarlık Bölümü)
  Hayalgücü, Peyzaj ve Birey: Osmanlı’da Protest bir Mekân Kültürü
Etiketler

Bir cevap yazın