Mekanar Mimarlık Gezisi: Barselona

Mekanar Mimarlık Gezilerinin dördüncüsü bu sene 21 – 26 Haziran tarihleri arasında Barselona'ya yapılıyor.

Gezi boyunca kentin 200 yıllık gelişiminin izleri sürülecek, çeşitli kentsel planlama bölgeleri incelenecek, eski ve çağdaş mimarlık ürünleri gezilecektir. Gezi ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.mekanar.com

Gezinin teması şu şekilde belirlenmiştir:

Bir kent modernleşme enstrümanı olarak “grid” özellikle Kuzey Amerika (New York ve Chicago gibi) kentlerinin gelişiminin esas aracı olmuştur. Eski kıta Avrupa’nın kentlerine bakıldığında ise bu modern enstrümanın neredeyse hiç kullanılmadığı görülür. Kuşkusuz bunun nedeni Avrupa kentlerinde yapılacak her müdahalenin mevcut bir eski dokuyu dikkate almasının gerekliliğidir.

Barselona bu açıdan bir istisna sayılmalıdır. 19. Yüzyılın ikinci yarısında, Eski Kent’in hemen dışına uygulanan Cerda’nın özgün grid planı (Eixample) ile kent en önemli değişimini geçirmiştir. 20. yüzyılda ise General Franco’nun 1939’dan 1975’e kadar süren otokrasi dönemi sonrası kent hızla gelişmeye başlamış ve 1992 Olimpiyatları kentin yenilenmesi için gereken asıl ivmeyi sağlamıştır. 2001 yılında Eixample’nin devamı olarak uygulamaya konulan [email protected] kentsel planlama bölgesi ise Cerda’nın gridine çağdaş ve yenilikçi bir nitelik kazandırmıştır.

Bugün Barselona, Katalan kültürünün eserlerini barındıran eski kent merkezi, Cerda’nın planı, sonrasında kentin gelişimine yenilikçi yaklaşımlar, kentin hemen önünde uzanan kumsalları ve canlı gündelik hayatı ile sadece mimari değil kültürel olarak da öne çıkan Avrupa kentlerinden biridir.

Etiketler

Bir cevap yazın