“Medya ve Mimarlık” Paneli

SALT Galata'daki "300 Sayı / 27 Yıl / 1 Dergi / Arredamento (Dekorasyon + Mimarlık)" sergisi paralelinde düzenlenen bu panelde basılı kitap, periyodik yayıncılık ve dijital mecraların mimarlık dünyasında tetiklediği değişimler değerlendirilecek.

Moderatörlüğünü Banu Binat’ın yaptığı; Emre Arolat, Suha Özkan ve Uğur Tanyeli’nin konuşmacı olduğu etkinlik, 4 Şubat’ta SALT Galata’da yapılıyor.

Etkinliğe dair:

Marshall McLuhan’ın öncü çalışmalarından bu yana, mecraların ait oldukları pratikleri dönüştürdüğü savı yaygın biçimde kabul görüyor. Mecralar (“medium”lar), yalnızca o pratikleri kamusallaştırmak ve onlara görünürlük kazandırmakla kısıtlı bir çerçevede rol oynamıyor. Mimarlık da dâhil tüm tasarımsal pratikleri radikal bir başkalaşıma uğratıyor, eskisi gibi düşünme ve üretme olasılıklarını ortadan kaldırıyorlar.

SALT Galata’daki “300 Sayı / 27 Yıl / 1 Dergi / Arredamento (Dekorasyon + Mimarlık)” sergisi paralelinde düzenlenen bu panelde, sırasıyla basılı kitap, periyodik yayıncılık ve dijital mecraların mimarlık dünyasında tetiklediği değişimler değerlendirilecek. Medya ve mimarlık, özellikle güncel gelişmeler bağlamında irdelenirken sosyal medyanın getirdikleri, dergilerin bugünü ve geleceği, mimari tasarımın medya aracılığıyla manipüle edilip edilemeyeceği, şöhretin medyatik inşasının uzanımları ve mimari sansasyonların üretimi konuları tartışmaya açılacak.

Etiketler

Bir cevap yazın