MateriART II Uluslararası Sempozyumu 2020

6- 8 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan MateriART II Uluslararası Sempozyumu'nda sunmak üzere bildiri göndermek için son tarih 1 Şubat 2020.

 

Tanıtım metni:

Mimarlıkta hızlı değişim ve dönüşüm süreci içindeyiz. Dolayısıyla, düşünme, tasarlama ve inşa etme süreçlerimiz de kökten değişmektedir. Eş zamanlı olarak bu durum mimarlığı, mimarlık teorisini, pratiğini, aktörlerini, araçlarını ve araştırmasını da değiştirmektedir. MateriART bu kapsamda, mimarlığın zihinsel süreçlerinden başlayarak maddeye dönüşme süreçlerini bütüncül olarak ele almaktadır.

Bu kapsamda olası tartışma başlıkları aşağıdaki gibi olmakla beraber farklı konu başlıkları altında çeşitlenebilir:

• Mimari Tasarım, Araştırma, Teknoloji
• Mimari Pratik
• Mimari Tasarım Eğitimi
• Kültür Mirası ve Koruma
• Yerellik
• Kent Bağlamı
• Mimarlık Teorisi
• Mimari Materyaller için Ar-Ge
• Tektonik
• Hesaplamalı Tasarım
• Mimarlığın Mecraları ve Temsil Teknolojileri
• Maddeleşme Süreci

Önemli Tarihler:

• Genişletilmiş Özet Bildirimi (500-1000 kelime): 30 Kasım 2019

• Özetin Kabul Bildirimi: 15 Aralık 2019

• Tam Metin Teslimi: 1 Şubat 2020

• Tam Metin Kabul Bildirimi: 15 Şubat 2020

• Final Metin Teslimi: 1 Mart 2020

Etiketler

Bir cevap yazın