Marmara Uluslararası Kent Forumu – MARUF21

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası Kent Forumu – MARUF21), salgınla birlikte yerleşik kentsel politikaları ve planlama süreçlerini yeniden sorgulamanın gereğiyle "Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et" başlığı etrafında şekilleniyor.

Marmara Belediyeler Birliği’nin, ilkini 2019 yılında düzenlediği Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası Kent Forumu – MARUF), 1-2-3 Ekim 2021’de çevrim içi olarak düzenlenecek. “Çözüm Üreten Kentler” ana mottosuyla düzenlenen MARUF; kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Bu yıl “Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” başlığı etrafında şekillenecek MARUF21, dünyanın dört bir yanından katılacak 400’den fazla konuşmacıyı ağırlayacak ve 100’den fazla oturuma ev sahipliği yapacak. Bunların yanında eğitimler, çalıştaylar, networking toplantıları, çevrim içi sergiler gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. UN-HABITAT, WRI Türkiye, Columbia Global Centers, Energy Cities, CDP gibi uluslararası partnerlerin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK MAM, İKSV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi birçok kurum, sivil toplum kuruluşu, üniversite, kalkınma ajansı ve belediye MARUF21’in destekçileri arasında yer alıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu foruma kayıt olmak için tıklayınız.

Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et (Re-Think, Co-Act)

İklim değişikliği, doğal kaynakların tahribatı, ayrımcılık, eşitsizliklerin ve yoksulluğun artışı gibi problemler bir yandan kenti ve kent sakinlerini tehdit ederken diğer yandan hâlihazırdaki kentleşme pratikleri ile daha da karmaşık bir hal alıyor. Mevcut yönetişim mekanizmaları ve paradigmalar ise, başta göçmenler, yoksullar, çocuklar, yaşlılar ve diğer kırılgan gruplar olmak üzere, kent sakinleri için adil ve eşitlikçi bir çözüm geliştirmede yetersiz kalıyor. Salgın hastalıklar, zorunlu göçler gibi toplumları ve bireyleri hızla ve büyük ölçüde etkileyen küresel ölçekli krizler, kentlerde şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz süreçler ve yönetsel araçlar üzerine yeniden düşünülmesine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Öte yandan problemlerin yaygınlığı, derinliği ve maliyeti tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Bu problemler karşısında gittikçe daha hayati önem taşıyan sağlıklı, dayanıklı, kapsayıcı, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir kentler oluşturmanın ilk adımı ise, bu konular üzerine yeniden düşünme ve birlikte hareket etme ihtiyacımızın farkına varmak.

COVID-19 salgını kentsel, ulusal ve küresel ölçekte bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin konuları yeni baştan ele almanın gerekliliğini ortaya koydu. Salgın, tüm dünyada sağlık hizmetleri konusunda aksaklıklara, işsizliğe, ekonomik kayıplara, gelir eşitsizliğinde derinleşmeye, eğitim ve kültür sektöründe sıkıntılara sebep oldu. Kentten beklentilerin ve alışkanlıkların sorgulandığı bu süreç, kente dair algıları da yeniden şekillendiriyor. Kentlerde çoğunlukla hız ve hareketlilik üzerinden belirlenen öncelikler, bir anda karşı karşıya kalınan yavaşlama ve hatta durağanlık süreci ile birlikte değişiyor. Ev ve ofis kullanımları, uzaktan çalışma pratikleri, kamusal alan kullanımları, ulaşım yönetimi, gelir eşitsizliği ve kentsel sağlık imkânları gibi pek çok konu, üzerine yeniden düşünülmesi gereken temel meseleler haline geldi.

Dünya genelinde, kentleri derinden sarsan salgın sürecinden çıkarılan dersleri öğretilere dönüştürmek ve köklü dönüşümleri başlatmak için bir fırsat sunan Marmara Urban Forum’da birbirini besleyecek altı ana eksene odaklanılacak. Forum boyunca, “Sağlıklı”, “Kapsayıcı”, “Yenilikçi”, “Dayanıklı”, “Sürdürülebilir” ve “Yaratıcı” kentler olarak belirlenen temel eksenler etrafında; yerel yönetimler, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve tüm diğer paydaşlar ile birlikte yürütülecek bir diyalog, üretim ve paylaşım zemini oluşturulacak.

MARUF21 ile ilgili daha detaylı bilgiye www.marmaraurbanforum.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir yanıt yazın