Laleli Keşif ve İnfografik Atölyesi

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Zemin İstanbul ve Şehrine Ses Ver iş birliği ile düzenlenen "Laleli Keşif ve İnfografik Atölyesi", 19 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında yapılacak. Son başvuru tarihi 10 Şubat 2022.

İstanbul’da, Tarihi Yarımada’da Ordu Caddesi ve çevresinde, sürdürülebilir hareketlilik ve yayalaştırma çalışmaları devam ediyor. Alanın vizyonunun oluşturulması adına hazırlanan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nda (SUMP) yapılacak çalışmaların kentsel katılımcılığı ve kapsayıcılığı üzerinde duruluyor. Bu çerçevede, alanın karbon salımı düşük ve yaya dostu bir doğrultuda geliştirilmesi planlanıyor. Kapsayıcı kentsel alanların etkinleştirilmesi bağlamında yapılacak etkinliklerin ilk aşaması, Laleli ve çevresine odaklanıyor. Bu kapsamda, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, Tarihi Yarımada’daki çeşitli kentsel alanlarda, değişen hareketlilik sisteminin beslenmesine yönelik etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Laleli Ordu Caddesi ve çevresinde, alandaki kullanımları ortaya çıkarmak, potansiyelleri görünür kılmak ve alandaki hareketliliği ilişkilendirmek amaçlarıyla; “alanı ve kullanıcıları anlamak” temalı olarak İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Zemin İstanbul ve Şehrine Ses Ver iş birliği ile keşif ve kentsel infografik atölyeleri düzenleniyor.

Çeşitli deneyim ve uzmanlık alanlarına sahip olan atölye katılımcıları, üniversitelerin yeni mezunları arasından seçilecek. Atölye ekiplerinin, alanda mahalle ve kent dokusu ile etkileşimli şekilde çalışarak araştırmaları ve izlenimleri ile mayalayacakları kentsel infografikler oluşturmaları hedefleniyor. Üç hafta sürecek atölye, hafta sonu yapılacak odak çalışmaları ile yürütücüler ve sunumlar eşliğinde kolaylaştırılacak. Atölyelerin sonunda alanda kurulacak mekan yaratma/place-making uygulamaları ve etkileşimli paneller ile kentsel mekandaki yaya deneyimlerinin çeşitlendirilmesi ve kullanıcıların bu uygulamalara yaklaşımlarının öğrenilmesini amaçlanıyor. Tasarlanan kentsel infografiklerin, Laleli’de yayınları yapılarak, açık ve taktiksel şehircilik uygulamalarıyla güçlendirilmesi ile Tarihi Yarımada’da sürdürülebilir, kapsayıcı hareketliliğin oluşturulması yolunun açılması hedefleniyor.

Çeşitli tasarım ve sosyal bilimler disiplinlerinden (kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı, arkeolog, grafik tasarımcı, mimar, sosyolog, psikolog, tarihçi, iletişim tasarımcısı vb.) başvuru ve katılım beklenmektedir. Üniversitelerde mezuniyet durumundaki veya mezuniyetlerinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş kişiler atölyeye başvuru yapabilir.

Atölye Çalışma Şekli

 • Çalışma yüz yüze olarak Zemin İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
 • Açık çağrı ile çalışmaya katılmak isteyen kişilerin başvuruları alınacaktır. Atölyeye tekil olarak veya ekip halinde başvurmak için ilgili çevrim içi (online) katılım formu doldurulmalıdır.
 • Başvurulardan yürütücüler tarafından üçer kişilik toplam altı ekip seçilecektir.
 • Disiplinler arası (farklı meslek altyapılarından oluşan) ekip halinde yapılan başvurulara katılımda öncelik tanınacaktır.
 • Katılan her ekip, tek konu üzerine yoğunlaşarak alandaki kullanıcılar ile yakın etkileşimde çalışacaktır.
 • Atölye sonunda katılımcılara, katılım sertifikası verilecektir.
 • Başvuru ve katılım ücretsizdir, %90 katılım devamlılığı gerekmektedir.

Atölye Takvimi

 • Duyuru ve başvuruların toplanması: 7-10 Şubat 2022
 • Seçilen ekiplerin duyurulması: 14 Şubat 2022
 • Çalışma günleri: 19, 20, 27 Şubat, 5 Mart 2022
 • Çalışmaların bitişi, sunumlar ve forum: 6 Mart 2022

Atölye Yürütücüleri

 • Merve Akdağ, İBB EuroVelo Koord, Şehrine Ses Ver Kurucusu, Mimar, Sosyal Girişimci
 • Kemal Şahin, MSGSÜ Enformatik Bölümü, İnfografik Tasarımcısı
 • Dilek Yördem, MSGSÜ Uzem, İnteraktif Medya Tasarımcısı, İllustrator
 • Ersan Avcı, Antropolog, Tarih Bilimci, Stratejist
 • Engin Aktürk, İBB EuroVelo Koord, Y. Mimar, Tarihi Çevre Koruma Uzmanı
 • Levent Ören, Şehir Plancısı, Kentsel Strateji Danışmanı

Atölye Yaratıcı Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu (İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 • Prof. Dr. Salih Ofluoğlu (MSGSÜ Enformatik Bölümü Başkanı)
 • Doç. Dr. Eda Beyazıt İnce (İTÜ, Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı, İstanbulON)
 • Doç. Dr. Kevser Üstündağ (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 • Doç. Dr. Zeynep Yazıcıoğlu Halu (İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 • Alexis Şanal (SANALarc, Open Urban Practices, Kentsel Tasarımcı, Mmimar)
 • Dr. Ayşe Ege Yıldırım (Tarihi Çevre Koruma Plancısı)
Etiketler

Bir cevap yazın