Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu

Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu, 13 - 14 Ocak 2012 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşiyor.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 13-14 Ocak 2011 tarihleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Nezih Eldem Salonu’nda Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu düzenleniyor.

1.Gün

13 Ocak 2012 / Cuma
Açılış Konuşmaları: 10:00-10:30

Tematik Sunum: 11:30- 11:15
Küreselleşme ve Kentleşme
Prof.Dr. Ruşen Keleş

Tematik Sunum: 11:15- 12:30
In The 2010s Private Affluence and Public Squalor – Architecture and Planning (Özelin Refahı ve Kamunun Sefaleti – 2010’larda Mimarlık ve Planlama)
Prof.Dr. John Lovering

Yemek Arası: 12:30-13:30

1. Oturum: 13:30- 15:30
Oturum Başkanı:Dr. Doğan Hasol /Y.Müh. Mimar

Küreselleşme ve İstanbul’un Artan Hegemonyası
Mustafa Sönmez / Ekonomist

Küreselleşme Koşullarında Toprağa Bakış ve Mekandaki İzdüşümleri
Prof.Dr. Erol Köktürk

İstanbul’da Sınıfların Mekanda Yeniden ve Eşitsiz Dağılımı
Doç.Dr.Hatice Kurtuluş

Küreselleşme İdeolojisinin Kent Planlamaya İlişkin Kavramları
Doç.Dr. Çağatay Keskinok

Sorular-Cevaplar

Çay Arası:15:30- 16:00

2. Oturum: 16:00- 18:00
Oturum Başkanı: Eyüp Muhcu / Mimarlar Odası Genel Başkanı

Küreselleşme ve Kentsel Dönüşüm
Doç.Dr. Asuman Türkün

İstanbul’daki AVM furyası neyin alametidir?
Dr. Jean- Francois Perouse

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Adalet: İstanbul Örneği
Prof.Dr. Zekiye Yenen – Ar.Gör. Dr. Töre Seçilmişler

Küreselleşen İstanbul’un Mega Projeleri
Mücella Yapıcı / Y. Müh. Mimar

Sorular-Cevaplar

2.Gün

14 Ocak 2012 / Cumartesi
Tematik Sunum: 10:00 – 10:30
Küreselleşme Sürecinde Yitirdiğimiz Tarihi Peyzajlar ve İstanbul
Nezih Başgelen / Arkeolog- Editör

3. Oturum: 10:30 – 12:30
Oturum Başkanı: Yıldız Uysal / Y.Müh. Mimar

Yeni Kentsel Paradigma: Yeniden Üretimden”Yaratıcı Yıkıcılığa
Doç.Dr. Tarık Şengül

Kültürel Mirasın Korunması ve Kent Planlamada Değişen Politikalar: 2000’li Yılların Getirdiği
Prof.Dr. İclal Dinçer

Küreselleşme ve İstanbul’un Dünya Mirası Değerlerinin Korunması
Prof.Dr. Zeynep Ahunbay

Küreselleşme Sürecinde Mimarın Değişen Rolü
Yard.Doç.Dr. Ahmet Tercan

Sorular-Cevaplar
Yemek Arası 12:30-13:30

4. Oturum: 13:30- 15:30
Oturum Başkanı: Tores Dinçöz /Y.Mimar- TMMOB İst. İKK Sekreteri

Küreselleşmenin İstanbul Kent Kıyılarına Etkisi
Yrd. Doç.Dr. Ali Kılıç

Küresel Mimarlık Pazarında Yeni Bir Araç Olarak Dijital Medya
Doç.Dr. Özlem Erdoğdu Erkarslan – Öğr. Gör. Dr. Bilgen Dündar – Ar. Gör. Tülay Erenoğlu

Küreselleşme / Konut
Cengiz Bektaş / Y. Müh. Mimar

Küreselleşme Bağlamında Konutun Kavramsal Arka Planı
Doç.Dr. Şeniz Ergeçgil Çıkış

Sorular-Cevaplar

Çay Arası: 15:30- 16:00

Forum: 16:00- 18:00
Forum Yöneticisi: Sabri Orcan / Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2. Başkanı

Etiketler

Bir cevap yazın