Kültürel Mirası Şehirlerin Markalaşması ile Birlikte Düşünmek: Miras Alanlarının Sürdürülebilir Kalkınması İçin Bir Olanak

Özçakır, şehirler arasındaki küresel turizm rekabeti çağında – kültürel mirasın özgün nitelikleri doğrultusunda bir yeri diğerinden ayırt etmedeki etkin rolü göz önüne bulundurularak – kültürel mirasın yer pazarlaması ve markalaşması politikaları ile nasıl bütünleştirileceği konusunu ele alacak. Sunuş kapsamında öncelikle, yer markalaşması ve pazarlaması ile kültürel miras ilişkisi üzerine kuramsal bir tartışma yapılacak; ardından yer markalaşması ve pazarlamasını kültürel miras ile bütünleştirmede Hollanda deneyimi katılımcılara aktarılacak. Sunuşun son bölümünde ise, kuramdan ve uygulamadan öğrenilenler ışığında Türkiye’deki gelecek çalışmalar için yol gösterici olabilecek miras odaklı yer markalaşması ve pazarlaması için politika önerileri sunulacak.

Herkesin katılımına açık olan webinar, Zoom aracılığıyla yapılacak. Katılım için [email protected]‘ne ad, soyad ve email adresi belirten bir e-mail yollanması yeterlidir. Webinar linki, katılım için email yollayanlar ile etkinlik tarihinden önce paylaşılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın