Kültürel Miras Alanlarının Korunmasında Güncel Yaklaşımlar

Kültürel miras alanlarının korunmasında aktif rol alan kişi ve kurumlarla bilgi paylaşımının sağlanmasının amaçlandığı Kültürel Miras Alanlarının Korunmasında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 8 Ekim tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak.

Sempozyumun amacı, kültürel miras alanlarının korunmasında aktif rol alan kişi ve kurumlarla bilgi paylaşımının sağlanmasıdır.

Bu amaçla, Hatay’da koruma alanında etkin rol alan paydaşlarla tarihi çevre koruma, kültürel miras alanlarında yönetim planı çalışmaları, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne
katılım süreçleri, kültürel miras alanlarının yorumlanması ve sunumu, kültürel rotalar, somut ve somut olmayan kültürel değerlerin korunması, ulusal ve uluslararası ölçeklerde
yürütülen koruma projeleri, kültür varlıklarına yönelik geliştirilen ileri belgeleme yöntemleri gibi konularda bilgi paylaşımı gerçekleştirilecektir.

Sempozyum kapsamında ele alınan konular çerçevesinde Antakya ve yakın çevresinde yürütülen koruma çalışmaları yerinde incelenerek Hatay’a özgü koruma stratejilerine
yönelik görüşler ortaya konulacaktır.

Sempozyum Başkanı: Doç.Dr. Mert Nezih RİFAİOĞLU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
– Prof.Dr. Necmi İŞLER – Mimarlık Fakültesi Dekanı
– Doç.Dr. Mert Nezih RİFAİOĞLU – Mimarlık Fakültesi Dekan Yrd.
– Araş.Gör. Ceyhun ŞEKERCİ – Mimarlık Fakültesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi
– Mimar İhsan ÇAKAR – İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Genel Sekreter Yrd.
– Arkeolog Ratibe BUĞRAHAN – KUDEB Şube Müdürü

Program

Etiketler

Bir cevap yazın