Koruma Sempozyumu 1. Çalıştayı: Kentsel ve Kentsel – Arkeolojik Sitlerde Planlama

Çalıştay, 23 Aralık Cuma günü Ankara'da gerçekleşiyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, doğal ve kültürel varlıkların daha etkin korunması yolunda planlamanın üstlendiği rolün belirginleştirilmesi, şehir planlama meslek alanında koruma konusunda bilinçlenmenin arttırılması, koruma alanlarında planlama çabalarının, mevzuat değişiklikleri paralelinde ayrıntılı olarak tartışılması, yaşanan sorunların tanımlanması ve çözüm yollarının geliştirilmesi, planların elde ediliş biçimi ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla KORUMA SEMPOZYUMU düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

2005 yılında yitirdiğimiz Prof.Dr. Gönül Tankut anısına düzenlenecek olan Koruma Sempozyumu’nun, şehir plancılarının yanı sıra, koruma konusunda görev ve sorumluluk üstlenen diğer uzmanlık alanlarının da geniş katılımıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Koruma Komisyonu yürütücülüğünde, 2012 yılı Sonbahar aylarında düzenlenmesi hedeflenen “Koruma Sempozyumu”na hazırlık sürecinde sempozyumda tartışılacak konuların belirginleştirilmesi, sempozyuma katılımın arttırılması amacıyla bir dizi çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda düzenlenecek çalıştayların;

· Kentsel Sit ve Kentsel Arkeolojik Sitlerde Planlama,

· Tarihi ve Arkeolojik Sitlerde Planlama,

· Doğa Koruma Alanlarında Planlama,

· Çalıştay Çıktılarının Değerlendirilmesi ve Sempozyum Programı,

başlıklarıyla gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Kentsel sit ve kentsel arkeolojik sitlerde planlamanın tartışılacağı, sekreteryası TMMOB Şehir Plancıları Odası adına, Odamız Ankara ve Kayseri şubeleri tarafından üstlenilmiş olan ilk çalıştayın formatı, üç alt başlık ve bir genel değerlendirme oturumu olmak üzere 4 oturumlu olarak planlanmıştır.

23 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 1. Çalıştay’da oturumlarda yer alacak konuşmacıların tartışma zeminini oluşturacak nitelikte 15 dakikalık bir sunum yapması beklenmektedir. Oturum sonunda, salonda yer alan diğer çalıştay katılımcılarının katkılarıyla tartışmanın olgunlaştırılması hedeflenmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın