Konuşma: Cumhuriyet’in Bir Sonrasındaki Ankara: 1950-1970

SALT Ankara’nın “Düş(ün) Coğrafyası” atölyesi kapsamında gerçekleşen konuşma 9 Aralık'ta Mimarlar Derneği 1927'de yapılacak.

Akademisyen Baykan Günay, Ankara’nın yaklaşık yüz yıllık kentsel gelişim hikâyesini 1950-70 yıllarındaki tarihsel ve politik olaylar bağlamında değerlendirecek. Kent düzeni ile toplumsal dokunun geçirdiği dönüşümleri kendi anı ve gözlemleri üzerinden incelerken başkentin bugün karşı karşıya olduğu sorunların kaynaklarını tartışmaya açacak.

Baykan Günay, TED Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde bölüm başkanı ve öğretim üyesidir. Çalışma konuları arasında kentsel ve fiziksel planlama, kentsel tasarım ve mülkiyet örüntüleri ilişkisinin yanı sıra, mekânsal oluşumların tarihi yer almaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın