Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi NO: 1 Tasarla

Lokal Araştırma ve Tasarım İşliği tarafından düzenlenen “Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi NO: 1 Tasarla” atölyesi, 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Vize'nin Kızılağaç köyünde yapılacak. Atölyeye katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 13 Eylül 2021.

Günümüzde kent yaşamının merkezindeki dinamikler hızlı sosyal ve fiziksel değişimleri tetiklemekte. Hiç kuşkusuz bu hızlı değişim ve dönüşümün etkilerini kırsal alanlarda da görmek kaçınılmaz. Kırsalın da artık kent yaşamına benzer biçimde sürekli bir değişim halinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tam da bu noktada sorulması gereken sorulardan biri; kentleşmenin izlerinin altında ezilmeden, yerel dinamikleri göz önüne alarak bu değişime ayak uydurmanın yolları bulunabilir mi? Bu atölye kapsamında çalışma alanı olarak belirlenen Kırklareli Vize, Kızılağaç köyünde yerinde yapılacak çeşitli çalışmalarla tasarlama pratiği salt fiziksel boyutunun ötesinde, sosyal, ekonomik ve politik boyutlarıyla birlikte tartışılacak. Atölye ile köydeki gündelik hayata dair bilginin kaydedilmesi ve analiz edilen ihtiyaçlar çerçevesinde sosyo-mekânsal senaryolar geliştirilmesi ve bu senaryoların gerçekleşeceği mekânsal kurgunun üretilmesi amaçlanıyor. Bunu yaparken malzeme, teknik, uygulama, yapım ekonomisi, sürecin finanse edilmesi ve uygulanması gibi tasarım sürecinin çeşitli bileşenleriyle çok boyutlu ve bütüncül bir süreç tasarımının yapılması da hedefleniyor.

Atölye kapsamında 1980’lerden itibaren ortaokul olarak kullanılan ve dolayısıyla köyün belleğinde önemli bir yer tutan, ancak yaklaşık on yıldır atıl durumda olan köy okulu binasının, köyün güncel taleplerini karşılayacak ve ortak kullanıma hizmet edecek bir mekan olarak yeniden işlevlendirmesi hedefleniyor.

İki aşamalı projenin ilk aşaması olan bu atölyede 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında köy okulunun yeniden işlevlendirilmesine dair mekansal önerilerin geliştirilmesi ve 2022 yılında gerçekleşecek uygulama aşaması için sürecin bütüncül olarak tasarlanması bekleniyor. Atölye sonrasında önerilerin Kızılağaç köyü sakinlerine sunulması, onların görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilmesi ile raporların sonlandırılması daha sonra bu raporların potansiyel destekçilere sunularak projelerin fonlanması için bir çalışma yapılması ve 2022 yılında atölye katılımcılarının da davet edilerek tasarımların uygulanacağı ikinci bir atölye gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Dört gün sürecek atölye, yüz yüze gerçekleştirilecektir. Katılımcı sayısı 16 kişidir. Atölyeye katılmak isteyen öğrencilerin üniversitelerin mimarlık fakültelerinin mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı bölümlerinden birinde öğrenci olması veya mezun olması, en az ikinci sınıfı tamamlamış olması, modelleme, görselleştirme ve düzenleme programlarını (tercihen Rhino, Illustrator, Photoshop) kullanabiliyor olmaları beklenmektedir.

Programa başvuru formu için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın