“Kırım_Simferopol: Kampüs Tasarımında Yeni Ufuklar” Proje Sergisi

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Nurbin Paker ve Hüseyin Kahvecioğlu yürütücülüğünde, Mimari Proje 6-7 Stüdyo'sunda gerçekleştirilen, "Kırım_Simferopol: Kampüs Tasarımında Yeni Ufuklar" başlıklı proje sergisi İTÜ Taşkışla'da gerçekleşecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi arasındaki karşılılıklı eğitim ve işbirliği kapsamında, Kırım Özerk bölgesi başkenti Akmescit (Simferopol)’de, içeriğinde öğrenci yurtları, spor merkezi, konser salonu ve eğitim birimlerinin yer aldığı “Türk-Slav Gençlik Merkezi” üzerine hazırlanan proje çalışmalarının sergi açılışı, 29 Haziran 2011, Çarşamba günü, İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde saat 17:30’da yapılacaktır. Her iki üniversitenin Rektörlerinin katılımı ile yapılacak sergi açılışı öncesinde, saat 16.00’da başlayacak program çerçevesinde Doç. Dr. Nurbin Paker ve Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, çalışmanın genel bir değerlendirmesini yapacaklar.

Sergide yer alan çalışmalar ayrıca bir kitap olarak yayımlanmakta. Kitabın önsözünde, çalışmanın dayanağı aşağıdaki gibi özetlenmekte:

“…eğitim süreci içinde, mesleğin uygulama alanı ile doğrudan ilişkiler kurmak, mimarlık üretiminin reel koşullarını proje stüdyosuna taşımak ve mimar adaylarının simüle edilmiş durumların dışında, gerçek talep ve beklentiler ile karşılaşmalarına fırsat yaratmak önem kazanmaktadır. Bu tür fırsatlar, “verili olanın” belirleyiciliğinin üstesinden gelmek, sabit ölçüt ve kriterlerin çizdiği dar alanda düşünce üretmek, gerçek anlamda yaratıcı çözümlere zor ve sınır koşullarda ihtiyaç duyulacağını deneyerek görmek gibi deneyimler kazandırabilir. Sonuçta, olası iki farklı temel yaklaşım olarak kabul edilebilecek; stüdyo çalışmasının “kurgusal çerçeveye” veya “gerçek problem ve gereksinimler üzerine kurulu çerçeveye” dayandığı yaklaşımlar, birbirinin alternatifi olmaktan çok, mimarlığın farklı boyutlarını öne çıkaran deneyimler olarak stüdyo ortamında yer almalıdır. Bu yüzden mimari proje stüdyosunun, mimarlık formasyonunun gereği olan aktivitelerin “kurgusal” olarak deneyimlendiği bir yer olduğu kadar, bizzat “icra” edilebileceği bir ortama da evrilmesi, eğitime katkısı açısından üzerinde durulması gereken bir yaklaşım olarak görülmelidir.

Yukarıdaki görüşler doğrultusunda, İTÜ Mimarlık Fakültesinde yürütücülüğümüzde gerçekleştirdiğimiz 2010-2011 bahar yarıyılı Mimari Proje 6-7 stüdyosunun çalışma konusunu, Simferopol’de uygulamaya yansıtılması hedeflenen “Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi, Türk-Slav Gençlik Polikültür Merkezi” projesi oluşturmuştur. Siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yakın geçmişte başlayan ve hızla süregelen değişimin yaşandığı bir coğrafyada üniversite yerleşkesi tasarımı, konunun genel yaklaşım ve kalıpların ötesine taşınmasını gerektirmektedir. Üniversite öğrencilerinin kullanımına yönelik yapıların tasarımlarının bizzat kendileri üniversite öğrencisi olan mimar adayları tarafından yapılması da, yerleşke tasarımında yeni vizyon arayışları için elverişli bir zemin oluşturmaktadır.”

Etiketler

1 Yorum

  • enise-abibulla says:

    İstanbul Teknik Üniversitesi ile Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi arasındaki karşılılıklı eğitim ve işbirliği kapsamında, Kırım Özerk bölgesi başkenti Akmescit (Simferopol)’de, içeriğinde öğrenci yurtları, spor merkezi, konser salonu ve eğitim birimlerinin yer aldığı “Türk-Slav Gençlik Merkezi” üzerine hazırlanan proje çalışmalarının sergi açılışı, 29 Haziran 2011, Çarşamba günü, İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde saat 17:30’da yapılacaktır.

Bir yanıt yazın