Kesim Atölyesi

IAPS-CSBE Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 5'in etkinliklerinden Kesim Atölyesi'nin yürütücüleri Orkan Güzelci ve Kemal Terlemez. Katılmak için son başvuru tarihi 10 Eylül.

Atölye Konusu:

“2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında “Bir IPalimpsestl Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” ana teması ile yapılacak olan çalıştaylardan “Kesim Atölyesi” İstanbul’da seçilecek; birçok fiziksel, tarihsel ve kültürel katmanı barındıran çalışma alanlarının kesitler yardımıyla öncelikle anlaşılmasını daha sonra tartışılmasını ve üzerine fikirler sunulmasını öngörmektedir.

Katılımcılar tarafından seçilmesi beklenen çalışma alanları; farklı dönemlere ait yaşantılara ve yerleşmelere ev sahipliği yapmış, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı bakımından farklılık gösteren, fiziksel yapısı itibariyle hem topoğrafyanın farklılaştığı hemde yapılaşma yoğunluklarının farklılaştığı alanlar olabileceği gibi katılımcıların önerebileceği farklı katmanlaşmalara sahip alanlar da olabilir. Bu katmanlaşmalar, geçmiş ile günümüz arasında gözle görülür kentsel farklılıklar teşkil eden ve geleceğin kentin dinamiklerini etkileyecek bölgelerin ele alınması ile görünür hale gelebilir. Bu dinamikler kent içerisinde hızlı bir şekilde değişen ve gelişen ulaşım ağları, kentin farklı bölgelerinde gelişen farklı ölçeklerdeki yapılaşma, kentsel dönüşüm fikirleri gibi konularda tartışılarak ele alınacaktır.

Kesit alınacak çalışma alanlarının birbiriyle fiziksel veya kavramsal olarak ilişkili olması tüm kesitlerin çalışma sonunda bir araya getirilmesiyle çalışma bölgelerinin potansiyel durumunun kendi içerisinde ve kent genelinin içinde tartışılması, genele yönelik sözler söyleyebilmek, sonuçlara ulaşmak ve öngörülerde bulunulması hedeflenmektedir.

Kesitlerin bu anlamda katmanlaşmaları görmemizi kolaylaştırması ve yeni anlatımlara altlık hazırlaması beklenmektedir. Çalışmada kullanılacak anlatım aracı olarak kesitler; çalışmada 2 boyutlu şematik kesitler İstanbul’un dün, bugün ve yarınına ait farklı ölçeklerdeki (yapı, bölge veya kentin bütününü etkileyen) tespitlerini, anlatımlarını ve öngörülerini içerirken, 3 boyutlu kesit maketleri fiziksel bir anlatım aracı olarak çalışmada yer alacaktır. 2 boyutlu anlatımlar, 3 boyutlu kesit maketlerinin ve tüm fikirlerin üst üste düşürülmesi sonuç ürününü ortaya çıkarması beklenmektedir. Sonuç ürünü üzerinden yapılan tartışmalarla elde edilecek sonuçlar 2-3 boyutlu anlatım araçları ve videolar yardımıyla sunuma hazırlanacaktır.”

Bilgi için:

Atölye Koordinasyon Ekibi

Bilgen Ataç, [email protected]
E. Cemre Çelikcan, [email protected]
Hale Sinirlioğlu, [email protected]
Beril Sulamacı, [email protected]
Etkinlik Web Siteleri: www.iapscsbe.maltepe.edu.tr

iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com
İletişim: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın