Kerpiç’16: Kültürel Çevre: Bozulma Sonrası Yeniden Yapılanma

Bu yıl beşinci kez düzenlenen, İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı Kerpiç 2016 Konferansı "Cultural Landscape: Rebuilding after Decay" başlığıyla, 17-18 Aralık'ta yapılacak.

Konferans, Türkiye’nin Diyarbakır-SUR bölgesindeki ve dünyadaki benzer sorunlara odaklanacak olup, çalışmanın kapsamı lisansüstü programlardaki öğrencilerin modern bilgi ve becerilerle donatılması ve akademisyenlerin ve profesyonellerin bulgu ve deneyimlerini paylaşmaları amacıyla bir araya getirilmesi olacaktır. Kültürel Çevre stratejisini ve bu alandaki gelişmeleri anlama fırsatı sunulacaktır.

Konferans konuları

 • Felaket, savaş ve terörizm sonrası kültürel peyzajın yeniden inşa edilmesi
 • Mirasın sosyal, kültürel, turistik amaçlı yeniden kullanımı
 • Ticari kalkınma
 • Toplumun geleneksel mirasdeğerindeki değişiklikler
 • Konut çevresi
 • Yeniden yapım standartları ve kılavuzları
 • Araştırmalardaki gelişmeler


Bildiri İçin İstenenler

Makale İngilizce olmalıdır. tam metinler, grafik, tablolar ve kaynaklar dahil 8-12 sayfa olmalıdır. Örnek format http://www.kerpic.org/2013/submission.html

Önemli Tarihler

 • Başlık ve katılım bildirimi: 16 Kasım 2016
 • Tam metin bildirimi: 23 November 2016
 • Tam metin kabul: 26 November 2016
 • Konferans: 17-18 December 2016


Bilim ve Düzenleme Komitesi

 • Konferans Başkanı: Bilge ISIK (ISCEAH-TR), Konferans Sekreteryası: Gökçen F. Yücel Caymaz (IAU-TR), Seyhan Yardımlı (IAU-TR),
 • Turhan Nejat Aral (IAU-TR), Murat Erginöz (IAU-TR), Fatma Sedes (IAU-TR), Zülküf Güneli (Dicle Uni-TR), Eser Gültekin (Çoruh,Uni. TR), Dilek Yıldız (İTÜ-TR), Şefika Ergin (Dicle Uni.-TR), Tülay Tulun (İTÜ-TR), Hüseyin Ayatullahi (Yazd Uni. Iran), Mohammad Yosof Alaidaroos (ICOMOS-Saudi Arabia), Randolph Langenbach (USA), Marcial Blondet (ISCEAH-Peru), Severio Mecca (Uni.Florence-Italy), Gouhar Shemdin (ISCEAH-Canada), Humberto Varum (ISCEAH-Portugal), Rasool Vatandoust (ISCElAH- Iran), Peter Walker (ISCEAH- England).

İLETİŞİM: info@kerpic.org

Etiketler

Bir cevap yazın