Kentte Eşitlik Çalıştayı

Erişilebilir Kent Atölyesi İstanbul ve Antalya ekibinin 2 Ekim’de düzenleyeceği Kentte Eşitlik Çalıştayı, 4 konu başlığı üzerinden geleceğe dair öngörülerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedefliyor. Katılımcı başvuru tarihi 26-28 Eylül.

Erişilebilir Kent Atölyesi “bireyin kente erişimi” konusundaki problemleri farkedilir kılıp kolektif bir bilinç oluşturmayı amaçlayan atölye bazlı bir topluluktur. Eşitlikçi yaklaşımıyla kentlerin herkes için erişilebilir, yaşanabilir ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmalar yapan Erişilebilir Kent Atölyesi, gerçekleştirdiği projeler ve yürüttüğü analiz/raporlama çalışmalarıyla, kentin ve kentlinin sorunlarını görünür kılmanın yanında, kentsel veri tabanı oluşturmaya ve bu verilerin paylaşımı ile kentli ve kurumlar arasında bağlar kurmaya çalışmaktadır.

Çalıştay Metni

Kentsel yaşam kalitesi, öncelikli olarak kentin, tüm kullanıcıları için  yaşanabilir şekilde planlanması koşuluna bağlıdır. Literatürde kentsel yaşam kalitesine ilişkin başlıklar güvenlikten sağlığa, fiziksel çevrenin iyileştirilmesinden kişisel ve toplumsal gelişimin sağlanmasına kadar uzayan oldukça geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Yalnızca çevresel, mekansal, sosyal ve ekonomik eşitliğin sağlandığı kentlerde yaşam kalitesinden ve yaşanabilirlikten bahsedilebilir. Sürdürülebilirlik olgusu da ancak bu şartlar sağlandığı takdirde bir anlam kazanabilmektedir.

Kentler ve kentlerde yer alan toplumsal mekanlar, sosyalliğin oluştuğu, bireylerin toplumun diğer üyeleriyle ilişkiler kurduğu, ortak kültür ve kimliğin biçimlendiği alanlar olarak da tanımlandığı için bu mekanlardaki yetersizlikler ve yanlış uygulamalar, bireylerin kentle ve toplumun diğer kesimiyle olan ilişkisini zedeleyerek sosyalleşme sorunları yaşamasına neden olmaktadır. Planlama hataları, dayatılan toplumsal roller ve ötekileştirmeler, kentsel aidiyet duygusuna zarar verirken, toplumun daha eşit ve adil bir kente olan gereksinimini de arttırmaktadır.

Kentlerin yaşanabilir ve sürdürülebilir olması ayrıca, doğal çevre bileşenleri ile uyumlu, doğa ile barışık kentler kurgusundan geçmektedir. Kentlerin yaşanabilirliği şüphesiz ki, kentlerdeki doğal ve beşeri kaynakların akılcı

kullanımını gerektirir. Bu da, yerleşim yerinin ekolojik okumasının doğru  yapılması ve insan etkinliklerinin çevresel duyarlılık esasına uygun olarak kullanılmasıyla mümkündür. Zira, kentlerdeki aşırı nüfusun neden olduğu ileri derece çevresel bozulmalar, yaşanabilirliğin sağlanması için gerekli olan ekolojik sistemi olumsuz yönde etkilemekte ve doğanın insana sunduğu inisiyatifleri alaşağı etmektedir.

Bu açıklamadan hareketle, ‘’Kentte Eşitlik Çalıştayı’’ kapsamında, aşağıda verilen başlıklar üzerinden geleceğe dair öngörülerin tartışılması ve bu öngörülere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  • Kent, Ekosistem ve İnsan
  • Kent ve Öteki
  • Kent İçi Erişilebilirlik
  • Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Mekan

Erişilebilir Kent Atölyesi Antalya ve İstanbul ekipleri tarafından düzenlenecek Kentte Eşitlik Çalıştayı için başvurular 26 Eylül’de web sitemiz www.ekaistanbul.com üzerinden alınmaya başlanacak!

Başvuru : https://www.ekaistanbul.com/

Duyurular; EKA İstanbul ve EKA Antalya instagram hesapları üzerinden yapılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın