Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Bilim Dalı tarafından düzenlenen online etkinlik "Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak", 25 bildiri sahibinin sunuşları ile 7 Mayıs 2020'de erişime açılacak. 9-10 Mayıs 2020 tarihlerinde ise canlı yayında soru-cevap seansı yapılacak.

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Bilim Dalı’nın düzenlediği 28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan halk sağlığı ile ilgili süreç dolayısıyla; bu yıl “Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak” temasıyla online etkinlik olarak düzenlenecek.

Sempozyuma katılan 25 bildiri sahibinin sunuşları 7 Mayıs 2020 tarihinde https://www.youtube.com/c/MSGSUsehirvebolgeplanlamabolumu linki üzerinden oturumlar hâlinde erişime açılacak. 9-10 Mayıs 2020 tarihlerinde ise 12:00-15:00 saatleri arasında bildiri sahipleri ve moderatörlerin katılımıyla canlı yayında soru-cevap seansı gerçekleşecek.

Soru ve yorumlarınızı bildiri sahiplerine 7 Mayıs’tan itibaren 2 gün süresince YouTube’da sunuş videosunun altına, ya da canlı yayın sırasında YouTube ekranında mesaj olarak iletebilirsiniz.

1. OTURUM 12:00

Açık Kamusal Mekân Tasarımında Çocuk Katılım Yöntemlerinin Etkinlik Düzeyi Değerlendirmesi
Gülzade Şentürk, Ebru Firidin Özgür

0-4 Yaş Arası Çocuklara Yönelik Sosyal Etkileşim Amaçlı Kentsel Donatı Önerisi: Anne-Çocuk Oyun Odası
G. Merve R. Jandalı, Zekiye Yenen

Kentsel Tasarımda Çocuk Odaklı Katılımcı Sürece İlişkin Bir Deneme ; Bahçeköy Yerleşimi
Başak İncekara, Elif Şeyma Çetin

Moderatör: Hatice Ayataç

2. OTURUM 13:00

Yerel Yönetımler Açısından Kentsel Tasarımda Sıradışılık Arayışının Sınırları
Azize Serap Tunçer

Kentsel Tasarım Süreci ve Yerel Yönetimler
Mehmet Nazım Özer, Ayşegül Dinç Yalçın

Kültür Politikalarında Mekan Üretimi: İstanbul’un Belediye Kültür Merkezleri
Sedanur Albayrak

Esnek Planlama Sisteminde Kamusal Politika Olarak Kentsel Tasarımın Önemi: Lefkoşa ve Belfast Örnekleri
Elda İstillozlu

Moderatör: Kerem Koramaz

3. OTURUM 14:00

Kamusal Mekanın Beş Duyuda Algısı: Kentsel Duyu Mekanları
Gülbahar Emir, Hatice Ayataç

Eko-Psikoloji ve Eko-Terapi Yaklaşımında Kentsel Yeşil Alan Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme
Didem Kara, Gülden Demet Oruç

Bir Kentsel Tasarım Girdisi Olarak Işık Öğesi
Elif Uyan, Faruk Uyan

Kentsel Tasarım Süreçlerinde Kentsel Belleğin İz Öğesi Üzerinden Okunması: İstanbul Örnekleri
Zeynep Atmaca, Evrim Solhan

Moderatör: Bahar Aksel

4. OTURUM 12:00

Kentsel Tasarımda Katılım: Türkiye ve Dünya Örneklerinin Zorluklar ve Fırsatlar Açısından Değerlendirilmesi
Özlem Arslan, Nursen Kaya Erol

Kentsel Tasarımda Bir Katılım Aracı Olarak Kentsel Kitle Fonlama: Spacehive Platformu Üzerinden Bir İnceleme
Zeynep Kara, Zeynep Ayşe Gökşin

Kentsel Mekanlarda Katılım Aracı Olarak Küçük Ölçekli Müdahaleler
Mehmet Sarper Takkeci, İbrahim Emre Gündoğdu, Elif Tan

Kentsel Tasarımda Yeni Bir Yaklaşım Olarak “Civic Service Design”
Bahar Aksel

Moderatör: Olgu Çalışkan

5. OTURUM 13:00

İstanbul Teşvikiye’de Kentsel ve Kültürel Dönüşümün Aktörleri
Zeynep Ceylan Gezer Çatalbaş, İpek Akpınar Aksugür

Zonguldak Merkez Kömür Yıkama Tesisi Özelinde Bir Endüstri Mirasının Varolma Sürecinde Aktörlerin Algıladıkları Değerler ve Değer Değişimleri
Nilay Nida Can, Müge Akkar Ercan

Disiplinler Arası Bir Yeni Yerleşim Projesi : Gaziantep Bizim Şehir Projesi
Mehmet Tunçer, Öznur Aytekın

Geneyik Kırsal Mahallesi Mekansal Gelişme Stratejileri
Serdar M. A. Nızamoğlu, Bilge Nur Bektaş

Kentsel Yeşil Sistem Oluşturma Süreçleri: Viyana Örneği
Sevgi Vefa Taçyıldız

Moderatör: Tolga Ünlü

6. OTURUM 14:00

Değışen İnsan-Sokak İlişkisini İstanbul Beyoğlu’nda Çekilmiş Filmler Üzerinden Okumak
Mine Özdemır

Sınır Kavramının İmkanlarıyla Pasajlar Üzerinden Yersizleşme ve Yeniden Yerleşmenin İncelenmesi
Canan Ganiç, İpek Akpınar Aksugür

Müze Bahçelerinin Alternatif Açık Alan Olarak Kullanılmasının Kentsel Yaşam Üzerindeki Etkileri
Damla Erenler, Eren Kürkçüoğlu

Istanbul’un Mega Projelerine Havalimanı Üzerinden Bakmak: Bir Kentsel Tasarım Metodolojisi Önerisi
Elif Simge Fettahoğlu Özgen, İpek Akpınar Aksügür

Günümüzde Mahalle Kültürünü Sürdürebilmek ve Yeni Bir Kavram Arayışı Olarak Sosyal Dayanıklı Mahalle: Kurtuluş – Feriköy Örneği
Selin Turan, Hatice Ayataç

Moderatör: Müge Akkar Ercan

Bilim Kurulu
(Soyadı alfabetik sırası ile)
Yiğit Acar, Bilkent Üni.
Oya Akın, YTÜ
Müge Akkar Ercan, ODTÜ
Bahar Aksel Enşici, MSGSÜ
Ömer D. Aksoyak, MSGSÜ
Esin Aktuğlu Aktan, YTÜ
Ahmetcan Alpan, MSGSÜ
Hatice Ayataç, İTÜ
Özgür Bingöl, MSGSÜ
Melih Birik, MSGSÜ
Işın Can Traunmueller, İYTE
Olgu Çalışkan, ODTÜ
Nilgün Çolpan Erkan, YTÜ
Mehmet Çubuk, MSGSÜ (emekli)
Feridun Duyguluer, Atılım Üni.
Ebru Firidin Özgür, MSGSÜ
Şebnem Gökçen, 9 Eylül
Nilgün Görer Tamer, Gazi Üni.
Zerrin Ezgi Kahraman, Çankaya Üni.
Aykut Karaman, Altınbaş Üni., MSGSÜ (emekli)
Güzin Konuk, Konya Gıda ve Tarım Üni, MSGSÜ (emekli)Kerem Koramaz, İTÜ
Emine Köseoğlu, FSM Üni.
İnci Olgun, MSGSÜ
Gülşen Özaydın, MSGSÜ
Müge Özkan Özbek, MSGSÜ
S.Tuğçe Tezer, MSGSÜ
Tolga Ünlü, Mersin Ünv.
Koray Velibeyoğlu, İYTE
Özge Yalçıner Ercoşkun, Gazi Üni.
Zekiye Yenen, YTÜ

Düzenleme Kurulu
(Soyadı alfabetik sırası ile)
Bahar Aksel Enşici
Ömer D. Aksoyak
İdil Akyol Koçhan
Ahmetcan Alpan
Melih Birik
Ebru Firidin Özgür
Y. Barış Göğüş
İnci Olgun
Müge Özkan Özbek
S. Tuğçe Tezer

Etiketler

Bir cevap yazın