Kentleşmeyi Yeniden Düşünmek

Galatasaray Üniversitesi ve Sosyoloji Bölümü'nün kurucularından Prof. Dr. Barlas Tolan'ı anma konferanslarının üçüncüsü olan "Kentleşmeyi Yeniden Düşünmek" başlıklı konferans, 13 Aralık'ta Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Oditoryumu'nda yapılacak.

Konferansta, kent araştırmaları yürüten Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, Prof. Dr. Ayda Eraydın konuşmacı olacaklar. 

Öğleden sonra oturumu Fransızca olacak. Sosyolog Michèle Jolé’nin araştırmalarında yer alan 19. yüzyılın sonundan başlayarak Türkiye’den Paris’e şehircilik eğitimi almaya gitmiş kişilerin eğitim ve meslek maceraları anlatılacak.

Etiketler

Bir cevap yazın