“Kentiçi Tarım Alanları: Osmanlı İstanbulu’nda Bostanlar ve Bahçıvanlar”

Çarşamba Seminerleri'ne bu hafta "ekoloji" temasıyla Ayşe Nur Akdal konuk oluyor. Seminer saat 11:00'de MSGSÜ Video Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2012 yılında tamamlamış olan Akdal, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden “Osmanlı İstanbulu’nun İaşesi: Onyedinci ve Ondokuzuncu Yüzyıllar Arasında İstanbul Bostanları” başlıklı tezi ile 2016 yılında mezun oldu. Kent tarihi, kent-kır ilişkisi, kent içi tarım, coğrafya ve sosyo-ekonomik tarih ilgilendiği başlıca çalışma konularıdır. Ayşe Nur Akdal’ın #ekoloji teması ile yapacağı sunumunun tanıtım metninden:

“Bu çalışma son dönemlerine kadar Osmanlı İstanbulu’nun ayrılmaz bir parçası olan bostanları ve buralarda çalışan bahçıvanları konu almaktadır. Çalışmada bostanların yerleri, fiziksel özellikleri ve yetiştirilen ürünlerin yanı sıra, mülkiyet yapıları, kimler tarafından işletildikleri ve kimlerin çalıştığı ile ilgili bilgiler birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak incelenmektedir. Ayrıca bostanların, kentin iaşesindeki rolü ve önemi de ortaya konulmaktadır.

Çalışma arşiv materyalleri ışığında, dönemin kent dokusunu, iş gücü yapısını ve göç olgusunu, görsel malzemeler yardımıyla betimlemektedir. İstanbul’un iaşesinde önemli yere sahip olan, kent peyzajını biçimlendiren ve çok sayıda göçmen işçiye iş olanağı sağlayan bostanlar, bir araştırma konusu olarak Osmanlı çalışmaları literatüründe hak ettikleri yeri bulamamıştır. Çok boyutlu ve zengin tarihsel malzemeyi kapsamlıca derleyerek okuyucuya sunmak bu çalışmanın önde gelen hedefidir. Bunun yanında, Osmanlı tarihi literatüründeki yaygın iki kabulü, yani İstanbul’un bir “tüketim kenti” olduğu ve İmparatorluk’ta sabit bir etnik-dinsel işbölümü bulunduğuna dair varsayımları tarihsel veriler ışığında sınamaktır. “

Etiketler

Bir cevap yazın