Kent Merkezlerinde Yaya İzleri

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi'nin KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Mimarlık bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin birlikte düzenlediği "Kent Merkezlerinde Yaya İzleri" sempozyum ve atölye çalışması 11-14 Mart tarihleri arasında.

Bu sempozyum ve atölye çalışmasının sorunsalı; yaya-alışveriş etkinliğinin hızla AVM’lere taşınması, kent sokaklarında, kent merkezlerinde yaya etkinliklerinin azalması ve böylece kentin yaşayan bir organizma olma özelliğini giderek yitirmesi olarak belirlendi. Bu bağlamda sempozyum kapsamında sunulacak bildirilerle sorun, hem genel olarak Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bakış açısıyla kentsel tasarım açısından hemde Trabzon yerelinde sorunlar ve çözüm önerileri açısından ele alınacak. Yaya etkinliklerinin birer “iz” olarak düşünüldüğü bu atölye çalışmasının amacı ise; bu izlerin takip edilerek kente ve kent merkezlerine yeniden canlandırma özelliğini kazandıracak tasarım önerileri sunulması. Soruna farklı ölçeklerde değinilerek yerelde Trabzon kenti ölçeğinde belirlenen çalışma alanlarında atölye çalışmalarıyla seçenekler ve çözüm önerileri geliştirilecek. Çalışma alanları olarak yayaların en çok etkileşim içinde oldukları mekanlar olan Uzun Sokak, Kahraman Maraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesi seçildi.

KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde yapılacak sempozyum ve atölye çalışmasına öğrenci ve atölye yürütücüleri için son başvuru tarihi 6 Mart!

Çalıştay ve sempozyum hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın

Etiketler

Bir cevap yazın