Kent, Mekân ve Toplumsal Eşitsizlikler Sempozyumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, mekânsal ayrışmalar ve toplumsal eşitsizlikler tarafından kuşatılmış kentlerdeki sorunları, ortak yaşam alanları yaratmanın kısıt ve olanaklarını, yerel yönetimlerin ayrışmaları törpülemek ve hatta ortadan kaldırmak için ne gibi politikalar üretebileceğini tartışmak üzere 'Kent, Mekân ve Toplumsal Eşitsizlikler Sempozyumu' düzenliyor.

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Tarih: 11-12 Mayıs 2022

1.Gün
11 Mayıs 2022 Çarşamba
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
Mehriban Yanık (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı)
Tunç Soyer (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

10:30-11:00 Bilimsel Açılış
Prof. Dr. Ayşen Uysal (Uluslararası Araştırmalar Merkezi, Sciences Po Paris, Siyaset Bilimi)
Kentsel Ayrışmalar, Kutuplaşmalar ve Başka Bir Kent Tahayyülü

11:00-13:00 1. Oturum
Kentsel Mekânlar, Toplumsal Yarılmalar, Eşitsizlikler
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu

Prof. Dr. Sylvie Tissot (Paris Sosyolojik ve Siyasal Araştırmalar Merkezi, Paris 8 Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü)
Kentsel Ayrımları İncelemek: Burjuva Mahallelerden Soylulaştırılmış Mahallelere
Prof. Dr. Melek Göregenli (Sosyal Psikolog)
Göç Süreçlerinde Mekânsal Ayrışma ve Bütünleşme Dinamikleri
Prof. Dr. Neslihan Demirtaş-Milz (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi)
Çöküntü Alanlarındaki Aidiyet Sorunları ve Gruplar Arası Gerginlikler: Agora/Basmane Bölgesi

13:00-14:30 Öğle arası

14:30-17:00 2.Oturum
Kentsel Toplumsal Eşitsizlikler ve Toplumsal Sınıflar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Uysal

Prof. Dr. Yasmine Siblot (Paris Sosyolojik ve Siyasal Araştırmalar Merkezi, Paris 8 Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
1970’lerden Günümüze Yoksul Sınıfların Dönüşümü ve Mülk Sahipliğine Özendirme Politikaları
Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu (Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi)
Atölyede Sömürü, Mahallede Disiplin: Mülteci İşgücünün Şehirlerde Yeniden Üretimi
Doç. Dr. Audrey Mariette ve Doç. Dr. Laure Pitti (Paris Sosyolojik ve Siyasal Araştırmalar Merkezi, Paris 8 Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü/Paris Sosyolojik ve Siyasal Araştırmalar Merkezi, Paris 8 Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
Kent Sağlığa Ne Yapar? Yoksul Mahallelerde Toplumsal Yarılmalar ve Eşitsizlikler

2.Gün
12 Mayıs 2022 Perşembe

10:00-11:30 3. Oturum
Yerel Siyaset, Eşitlik Mücadelesi ve Eşitsizliklerin İdaresi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasmine Siblot

Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi)
Kentsel Coğrafyada Sosyal Dışlanma ve Kamu Politikası
Doç. Dr. Pierre Gilbert (Paris Sosyolojik ve Siyasal Araştırmalar Merkezi, Paris 8 Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
Toplumsal Karma: Toplumsal ve Kentsel Eşitsizliklere İlaç Mı?

11:30-13:00 Forum
Kentin Aktörleri Toplumsal Eşitsizlikleri Aşma Yollarını Tartışıyor
Oturum Başkanı: Dr. Özay Göztepe

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Etiketler

Bir cevap yazın