KARŞILAŞ(TIR)MALAR II: Tarihin Kamusal Alanda Kullanımı

Panel, 23 şubat 2013 Cumartesi günü Aynalı Geçit, Meşrutiyet caddesi Avrupa Pasajı'nda yapılıyor.

Fransa ve Türkiye’den tarihçileri buluşturarak her iki ülke tarihçileri arasındaki diyalogu geliştirmek hedefiyle IFEA ve TARİH VAKFI işbirliği ile düzenlenen bu panel dizisi, tarihçinin ve tarihin toplum içindeki yeri, tarihçinin karşılaştığı sorunlar, içinde yetiştiği ya da çalıştığı kurumlar ve tarihin toplumda kullanımı ve dolaşımı üzerine bir tartışma platformu oluşturabilmek ve karşılıklı olarak bu konuda fikir, görüş ve deneyim aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır. Profesyonel tarihçilere ve tarih öğretmenlerine olduğu kadar, üniversite öğrencilerine de hitap etmesi ve tarihin ve tarihçiliğin toplumdaki yerini sorgulayan geniş bir kitleye açık olması amaçlanan bu dizi, iki ülke tarihçileri arasındaki diyalogu ve bilgi alışverişini, uzun zamandır mevcut olan çerçeveden daha geniş bir kitleye götürebilmeyi amaçlanmaktadır.

Bu yılki panelin konusu Tarihin Kamusal Alanda Kullanımı olacaktır.

Türkiye’de son zamanlarda çeşitli vesilelerle tarihin kamusal alanda bolca ve farklı şekillerde tezahürleri tartışma konusudur. Muhteşem Yüzyıl ve benzeri televizyon dizilerindeki ‘Osmanlı imajı’yla veya Taksim’deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilme fikriyle ilgili tartışmaların odak noktalarından biri de tarihçilerin bu alandaki konumlarının ne olması gerektiğidir. Dolaylı olarak toplumun tarihi ile ilişkisinin nasıl olması gerektiği sorgulanmaktadır.

Bu yılki KARŞILAŞ(TIR)MAnın amacı, kamusal alanda tarihin tezahürlerinin yayıldığı (televizyon dizilerinden kentsel dönüşüm projelerine ve mimariye, edebiyattan lise tarih kitaplarına ve gündelik tüketim objelerine kadar yansıyan) geniş yelpazeyi hatırlatmak ve iki farklı ülkeden tarihçilerle tartışma sayesinde bu konuyu, yerelliğe mahkum olmadan ele almayı denemektir. Birinci oturumda, kamusal alanda tarihin kullanımının söz konusu toplumlar hakkında bize ne gösterdiği ve bu tezahürlerin neye tekabül ettiği anlaşılmaya çalışırken, ikinci oturumda, daha genel anlamda ‘zaman ve zamansallık’ ile ilişkinin günümüzde Fransa ve Türkiye’de ne durumda olduğu sorgulanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın