Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri – IV

Seminer, 19-20 Kasım 2012 tarihlerinde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Taş Eğitim Atölyesi bünyesinde; akademik alanda, kamu ve özel sektörde koruma konusunda farklı disiplinlerde çalışan uzmanların bir araya gelmeleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları amacıyla, periyodik olarak seminerler düzenlenmektedir.

Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz seminer “19-20 Kasım 2012” tarihlerinde “Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde” gerçekleştirilecektir. 4. Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri’nde de; malzemeden kentsel ve arkeolojik sit boyutuna kadar çeşitli ölçeklerdeki koruma sorunlarının ele alınması ve tartışılması hedeflenmektedir.

Seminer konularının genel çerçevesi;

– Tarihi yapıların rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri ve onay süreçleri, paydaşları ve sorunları,

– Anıt ve sivil mimarlık örneklerinin restorasyon uygulamaları,

– Belgelemede kullanılan yeni teknikler,

– Kârgir yapılarda strüktürel sağlamlaştırma,

– Kârgir yapılarda bezeme teknikleri ve konservasyon,

– Tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi,

– Malzeme ve konservasyon,

Olarak belirlenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın