Kara Kutu Halleri: Konut

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü geleneksel dönem sonu projeleri sergisi içinde yerini alan “KARA KUTU HALLERİ: KONUT”, 5-21 Aralık 2016 tarihleri arasında KTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde ziyaretçilere açık olacak.

Etkinliğin tanıtım metninden;

Eleştirel bir eylem olarak tasarım; somut-faydacı bir yapım süreciyle ve soyut-sembolik ritüelle ilişkili bir hal olarak tanımlanabilir. Tasarlama süreci ise; soyutlama alanının tanımladığı, soyut düşünmenin beraberinde getirdiği sayısız temsil biçiminin; yapılı çevredeki fiziksel koşullar ve problemlere yanıt verecek parametrelerle üretilme serüvenidir.

Bu bağlamda bir temsil tartışması olarak; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2015-2016 Bahar Yarıyılı, Mimari Proje II stüdyosunda öğrencilere “KARA KUTU HALLERİ: KONUT” adlı bir konu öngörülmüştür. Stüdyo konusu, tasarımcılardan mimari üretimde, sürecin bir “Kara Kutu” olmasına itiraz olarak sonuna kadar açık düşünceyi destekleyen, ancak biçimsel olarak bu “Kara Kutu”ya sadık kalan bir konut olarak kurgulanmıştır. Böylelikle tasarlamanın eleştirel bir eylem olduğuna vurgu yapılarak fiziksel ve anlamsal bir konut temsilinin üretilmesi hedeflenmiştir.

Sanatta ve bilimde “Kara Kutu”; girdiler ve çıktılar yoluyla değerlendirilen, herhangi bir içsel bilgiye yer vermeyen aygıt, sistem veya nesne olarak tanımlanmıştır. Açık Sistem Kuramı (Open System Theory), Kara Kutu Kuramı’nın (Black Box Theory) bir parçasıdır. İkisi de girdi ve çıktı akışına sahiptir, çevrelerle karşılıklı değişimleri temsil eder. Mimari tasarım sürecinin de bir parçası olarak “Kara Kutu (Black Box)” problemi; stüdyo bağlamında tasarlanması öngörülen “küp”ün, bu koşulu sağlayan tüm hallerini/durumlarını ve “küp”ün bulunduğu/bulunacağı ortamı tasarlamayı da kapsamaktadır.

Tüm öğrenci çalışmaları, öğretim üyelerinin “Kara Kutu Halleri: Konut” temalı yazıları eşliğinde katalog/kitap haline getirilme aşamasındadır.

Stüdyo Yürütücüleri: Ali Asasoğlu, Nilgün Kuloğlu, Reyhan Midilli Sarı, Asu Beşgen, Derya Elmalı Şen, Cengiz Tavşan, Nimet Candaş Kahya, Ayhan Karadayı, Demet Yıldırım, Ayça Ustaömeroğlu, Serap Durmuş, Fatih Şahin, Kıymet Özyavuz.

Stüdyo Asistanları: Gürkan Topaloğlu, Selin Oktan, Elif Öztürk, Çağlar Aydın, Şölen Köseoğlu, Aslıhan Öztürk, Ahmet Kürkçü.

Etiketler

Bir cevap yazın