Kapılar, Mahremiyet ve Kamusallık: Erken Modern Dönemde İstanbul’un Mekânsal Yapısını Yeniden Düşünmek

Serkan Şavk, 17. ve 18. Yüzyıllarda İstanbul'u ele alacağı konuşmasında, mekânsal yapıyı daha iyi anlamak için yeni kavram setleri kullanıp kullanamayacağımız sorusu üstünde duracak.

Osmanlı kamusal alan çalışmaları, Jürgen Habermas’in, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü kitabının 1989 yılında İngilizce’ye, ardından 1997 yılında Türkçe’ye çevrilmesinden sonra ivme kazanmıştır. Bu teorik bağ, söz konusu literatürün yakasını uzun süre bırakmamış ve kamusal-özel ikili karşıtlığı, araştırmaların merkezindeki kavram çifti haline gelmiştir. Buna karşın, erken modern dönemde Osmanlı kentlerinin mekânsal yapısı, bu kavram çiftinin ima ettiği keskin ayrımın ötesine geçen karmaşık bir yapı arz etmektedir. Serkan Şavk, 17. ve 18. Yüzyıllarda İstanbul’u ele alacağı konuşmasında, mekânsal yapıyı daha iyi anlamak için yeni kavram setleri kullanıp kullanamayacağımız sorusu üstünde duracaktır. Konuşma, Şavk’ın 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tez çalışmasına dayanmaktadır.

Serkan Şavk lisans derecesini Ankara Üniversitesi’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi’nden aldı. 2016-2017 arasında misafir araştırmacı olarak Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde bulundu. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nde ders vermektedir.

Etkinliğin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın