Kamusal Yeşil Alanlarda Evrensel Peyzaj Tasarımı Çalıştayı

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen “Kamusal Yeşil Alanlarda Evrensel Peyzaj Tasarımı Çalıştayı” 12 Aralık'ta Cerrahpaşa Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Tanıtım metni:

Peyzaj mimarlığı çalışmalarının temelinde yer alan evrensel tasarım kavramı, her çeşit insana, yaş grubuna, fiziksel özelliğe yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefleyen kapsayıcı bir yaklaşımdır.

Bu bağlamda sosyal eşitlik ilkesiyle tasarlanan kamusal alanlar ya da kamusal yeşil alanlar ile evrensel tasarım kavramı birbiriyle örtüşen ve bir arada işleyen sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalıştay kapsamında evrensel tasarım kavramının kamusal alan ölçeğinde ele alınarak, peyzaj mimarlığı mesleği kapsamında değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Çalıştay; üniversite, belediye, kamu ve özel sektör temsilcileri gibi paydaşların katılımıyla, kapsamlı bir katılımcı topluluğuyla gerçekleştirilecektir.

Kamusal yeşil alanlarda gerçekleştirilen planlama, tasarım ve uygulama çalışmalarının evrensel tasarım özellikleri açısından değerlendirilmesi, ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve gelecek çalışmalar için bir yol haritası sunulması gerçekleştirilecek çalıştayın ana hedefleri olarak belirlenmiştir.

Detaylı Bilgi 

Etiketler

Bir cevap yazın