Kadir Has Üniversitesi “Kent ve Çocuk Çalışmaları” Tasarım Yüksek Lisansı Çalışma Modülü

Kadir Has Üniversitesi Tasarım Yüksek Lisans Programı altında Eylül 2019’da başlayacak disiplinler arası “Kent ve Çocuk Çalışmaları” çalışma modülü için son başvuru tarihi 10 Haziran 2019.

Bahar 2019 döneminde ilk öğrencilerini kabul eden “Kent ve Çocuk Çalışmaları” çalışma modülü, çocuğun kent yaşamı içindeki yerine odaklanmakta; çocuğun ve bakım verenlerinin kentsel ortamla kurdukları ilişkiyi, konunun psikolojik, sosyal, tasarım ve kamu idaresi boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken bir çerçevede değerlendirmektedir.

Yakın gelecekte Kent ve Çocuk Çalışmaları adlı yüksek lisans programına dönüşmesi planlanan Tasarım Yüksek Lisansı, İngilizce tezsiz programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, alacakları derslerin ardından yine İngilizce ve tezsiz açılacak olan Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisansı Programı’na geçiş yapmaları öngörülmektedir. Program, psikoloji alanı içinde çevre psikolojisi perspektifinden çalışmak isteyenlere de açıktır.

Kadir Has Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği içinde, İstanbul ilçe belediyelerinin kapasitelerini güçlendirme amacını taşıyan İstanbul’daki Kent95 ortaklığı (İstanbul95) bu programın ilişkide olduğu paydaşlar arasında yer almaktadır. Programın hedeflerinden biri de kentsel mekan üzerinde aktif olarak çalışan kamu personelinin eğitimine –yüksek lisansa kabul edilecek öğrencilerin bir kısmına vereceği bursla– destek olmaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın