İzmir & Karaburun Döngüsel Tasarım Buluşmaları

İzmir & Karaburun Döngüsel Tasarım Buluşmaları, 29-30 Mayıs 2019 tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi ve Karaburun Zeytin Okulu'nda yapılacak.

Tasarlamayı, başlangıcı ve sonu olan bir eylem olarak algılamaya yatkınız. Tasarlanan ürünün de buna benzer doğrusal ve tek yönlü bir ömre sahip olduğu yanılgısı da bu algı ile oldukça ilişkili. Oysa ki alışıldık haliyle tasarımcının dahil olduğu süreç, ürünün yaşam döngüsünün oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Ürünün maddi (ve olasılıkla gayrı maddi) varlığı, aslen bu sürecin öncesinde ve sonrasında da mevcut. Bunun farkına varmamak en yalın haliyle, nasıl baş edeceğimizi bilemediğimiz atık yığınları gibi gözle görülür yıkımlara; veya neden üretiyor olduğumuzla ilişkili derin kavramsal çelişkilere sebep oluyor. Bunun yerine tasarlamayı birbiri ile örtüşen sistemlerin içinde sürekli olarak devinen ve başkalaşan şeylere bilinçli bir müdahale olarak algılamak bu tek yönlü ve doğrusal varoluş yanılgısını gidermeye yarayacaktır. Böylesi bir yaklaşımla ürün, kullanım süresi sonunda atık yığınlarına katılacak bir nesne olmak yerine sürekli kendini besleyen bir döngüde değerini koruyabilen bir maddeler bütünü olarak kurgulanabilir.

Döngüsel tasarım olarak adlandırılan tasarım yaklaşımı, bu ideali mümkün kılmayı hedefleyen kavrayış ve yöntemler içeriyor. Tasarımı ekonomik, ekolojik, toplumsal, kavramsal vb. olası tüm boyutları ile birlikte ele alarak doğa ve insan odaklı, sürdürülebilir, verimli ve daha anlamlı bir gelecek yaratma peşinde. İzmir & Karaburun Döngüsel Tasarım Buluşmaları’nın hedefi de bu yaklaşımlara ilişkin bir kavrayış geliştirmek ve bu konuda yerel bir gündem oluşturarak ilerleyen aşamalarda olası döngüsel tasarım pratiklerine ilham vermek.

29 ve 30 Mayıs tarihlerindeki buluşma, Hollanda ve Türkiye ortaklığı ile yürütülmekte olan “Pomace: Learning Circularity from Olive (Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek)” başlıklı proje kapsamında, projenin halka açık ilk toplantısı olarak gerçekleştirilecek. Proje, döngüsel tasarıma ilişkin özgün bir yaklaşım ortaya koyabilmek adına Karaburun`da süregelen kadim zeytincilik geleneğinden esinlenmeyi hedefliyor. Burada zeytinin “delice”den pirinaya evirilen döngüsünü, bu döngüde ortaya çıkan ürünleri, bu döngü etrafındaki toplumsal, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayıp buradan aldığı esinle tasarım adına yeni yaklaşımlar kurma peşinde. Projenin öyküsünün zeytinden başlamasının sebebi ise bu kadim uygulamanın zaten hâlihazırda oldukça döngüsel olduğu ve bu doğrultuda yol gösterebileceği varsayımı. Serdar Aşut (TU Delft Mimarlık Fakültesiöğretim üyesi, Random Works tasarım ofisi kurucusu) tarafından koordine edilen proje Friso Gouwetor (Studio FG, Lahey), Melis Baloğlu (Tasarımcı, Melis Baloglu Design, Lahey), Can Gündüz (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi), Bilge Demirtaş (Yönetmen-video sanatçısı, İzmir), Zeytin Okulu (Karaburun, İzmir) ve Karaburun Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor ve Hollanda`da bulunan Creative Industries Fund NL tarafından destekleniyor.

Etkinlik, birbirine benzer içeriklere sahip iki ayrı gün olarak programlandı. Buluşmanın ilk günü İzmir Mimarlık Merkezi`nde, ikinci günü ise Karaburun İnecik Köyü`nde yer alan Zeytin Okulu`nda olacak. Program her iki gün de çalıştay ve sempozyum sunumları içeriyor. Çalıştay başvuruları tüm disiplinlerden ilgililere açık, katılım kontenjanla sınırlıdır. Sunumlara ve forum oturumlarına ise ilgilenen herkes davetlidir. 

Sempozyum Sunum Programı

29 Mayıs 2019 Çarşamba, İzmir Mimarlık Merkezi 

Oturum I (14:00-15:30): Kavramlar

 • Yeni Üretim ve Tüketim Örüntüleri: Zeytinin Döngüsünü Anlamak

R. Funda Barbaros | Prof. Dr. | Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Döngüsel Tasarıma Dair Felsefi Açılımlar

Can Gündüz | Dr. | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi
Nuri Aydın | Mimar

 • Tasarım Odaklı Düşünme ve Döngüsel Tasarım Pratikleri

Serdar Aşut | Dr. | Mimar | TU Delft Mimarlık Fakültesi | Random Works

Oturum II (16:00-17:15): Yaklaşımlar

 • Döngünün Tasarımı / Tasarımın Döngüsü: İyi Tasarım İzmir_4

Emre Gönlügür | Dr. | İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Aren Emre Kurtgözü | Dr. | MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 • Göçmen Tandır Ocakları

Perin Çün | Yüksek Mimar

 • Türkiye Biyotasarım Takımı

Didem Altun | Doç.Dr. | Dokuz Eylul Universitesi Mimarlik Fakultesi

 • OVADA Yapı Atölyeleri

Onurcan Çakır | Y. Mimar | Onurcan Çakır Mimarlık

 • Tadımlık Gösterim: Pirina Projesi Video Belgeleme Çalışması

Filmi gerçekleştirilenler: Bilge Demirtaş, Can Gündüz

Forum (17:30-18:15)

Kaynaşma (18:15-19:00)

30 Mayıs 2019 Perşembe, Zeytin Okulu

Oturum I (14:00-15:30): Kavramlar

 • Yeni Üretim ve Tüketim Örüntüleri: Zeytinin Döngüsünü Anlamak

R. Funda Barbaros | Prof. Dr. | Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Zeytin – İnsan – Hava – Toprak: Elementlerin Hiç Bitmeyen Döngüsü

Zeynep Delen Nircan | Dr. | Ege’de Atölye | Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü

 • Döngüsel Tasarıma Dair Felsefi Açılımlar

Can Gündüz | Dr. | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi
Nuri Aydın | Mimar

 • Tasarım Odaklı Düşünme ve Döngüsel Tasarım Pratikleri

Serdar Aşut | Dr. | Mimar | TU Delft Mimarlık Fakültesi | Random Works

Oturum II (16:00-17:15): Yaklaşımlar

 • Sabah 4, Öğlen 2, Akşam 3 Ayaklı Olan Nedir?

Necati Altındiş | Ziraat Muhendisi

 • Göçmen Tandır Ocakları

Perin Çün | Yüksek Mimar

 • Türkiye Biyotasarım Takımı

Didem Altun | Doç.Dr. | Dokuz Eylul Universitesi Mimarlik Fakultesi

 • OVADA Yapı Atölyeleri

And Akman | Yapı Biyoloğu

 • Tadımlık Gösterim: Pirina Projesi Video Belgeleme Çalışması

Filmi gerçekleştirilenler: Bilge Demirtaş, Can Gündüz

Forum (17:30-18:15)

Kaynaşma (18:15-19:00)

Çalıştay: Döngüsel Tasarım Yöntemleri
Yürütücüler: Serdar Aşut, Melis Baloğlu

29 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 İzmir Mimarlık Merkezi
30 Mayıs Perşembe 10:00-13:00 Zeytin Okulu, Karaburun

Günlük yaşamda kullandığımız herhangi bir ürünü daha iyi bir hale nasil getirebiliriz? Kaynakların doğru kullanımı, ihtiyaçların sağlıklı bir şekilde karşılanması ve atıkların önlenmesi için tasarım yöntemlerimizi nasil iyileştirebiliriz? Temel düzeydeki bu çalıştayda katılımcıların bu sorulara gündelik tasarım ürünleri üzerinden yanıt arayarak döngüsel tasarım düşüncesine ilişkin temel bir kavrayış ve uygulanabilecek yöntemler hakkında fikir sahibi olmalari amaçlanıyor.

İzmir & Karaburun Döngüsel Tasarım Buluşmaları kapsamında düzenlenen çalıştay iki ayrı gün, 29 Mayıs’ta İzmir Mimarlık Merkezi’nde; 30 Mayıs’ta Karaburun Zeytin Okulu’nda saat 10:00 ile 13:00 arasında tekrarlanacak. İzmir ve Karaburun etkinlikleri birbirinden bağımsızdır ve katılımcılar diledikleri çalışmayı tercih edebilirler.

Çalıştay, başvuruları tasarım alanları ile doğrudan ilişkili olsun veya olmasın konu ile ilgilenen herkese açıktır. Katılım ücretsizdir ve kontenjanla sınırlıdır. Başvurmak için bu bağlantıda yer alan formu doldurabilirsiniz.

 • İzmir Mimarlık Merkezi: Alsancak Mahallesi, 1474. Sk. No:9, 35220 Konak/İzmir
 • Zeytin Okulu: İnecik Mahallesi, İnecik Köyü İç Yolu, 35970 Karaburun/İzmir
 • Detaylı bilgi ve iletişim için tıklayınız.
Etiketler

Bir cevap yazın