İyi Tasarım / Good Design İzmir 6

İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl 26 Kasım - 5 Aralık 2021 tarihleri arasında yüz yüze/fiziksel ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi planlanan İyi Tasarım/Good Design İzmir 6’nın teması “Yeniden Müşterek Gelecekler”/“Common Futures Reloaded” olarak belirlendi.

Etkinlik metni:

Geçtiğimiz yıl “Müşterek Gelecekler”/“Common Futures” temasıyla gerçekleşen İyi Tasarım/Good Design İzmir  5, yakın geleceğimizi şekillendirmesi beklenen insan, makina ve insan-dışı varlıklar arasındaki yeni ortaklık ve işbirliklerini tasarım disiplinlerinin penceresinden tartışmayı amaçlayarak katılımcı ve izleyicilere şu üç ana soruyu yöneltmişti:

1) Tasarım üzerinden ortak iyi arayışlarımız, mahalle, kent, bölge ve gezegen ölçeğinde ne tür ‘müşterek gelecek’ senaryoları oluşturmamıza aracılık edebilir?

2) Gündelik hayatımızda giderek daha çok yer işgal eden yeni teknolojilerin tasarıma etkisi ne olacak?

3) Dünyayı kavrayışımızda kendi türümüze biçtiğimiz ayrıcalıklı özne konumunu terk edip maddi, toplumsal ve hatta dijital dolanıklığımızın ayırdına vardığımızda, tasarım nasıl dönüşür?

Bu sene İyi Tasarım/Good Design İzmir 6, “Müşterek Gelecekler”/ “Common Futures” temasını yine ve yeniden ele alıyor. İçinde bulunduğumuz dönemin önemli bir gerekliliği olarak “müşterekler” temasını taze bir bakış açısıyla değerlendiriyor, bu üç ana soruyu Müşterekler İçin Tasarım Eğitimi, Tasarım ve Bakım, Müşterekler ve Dirençlilik başlıkları üzerinden tartışmaya açıyor.

26 Kasım – 5 Aralık 2021 tarihleri arasında yüz yüze, fiziksel ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi (öngörülemeyen sebepler dolayısıyla tarihlerde değişiklik yapılabilir, etkinlik tamamen çevrimiçine dönüştürülebilir), dijital olarak yayınlanması ve etkinlikten bir seçkinin basılı yayınla kalıcı hale getirilmesi planlanan İyi Tasarım/Good Design İzmir_6  “Yeniden Müşterek Gelecekler”/“Common Futures Reloaded” başvuruları başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin kentte tasarım kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yürüttüğü bu en kapsamlı kamusal programa, tasarımla ilgili tüm kurum, kuruluş ve bireyleri atölye, sergi ve panel önerileriyle 29 Ağustos 2021 tarihine kadar katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Başvuruların değerlendirilmesinde etkinlik program kurulunun esas aldığı kriterler şunlardır:

1. Başvuru yapılan her kategori için;

a. “Yeniden Müşterek Gelecekler” temasıyla doğrudan ilişki kurulmuş olması
b. Başvuru için talep edilen bilgilerin iyi tanımlanmış ve yazılmış olması
c. Dijital ve basılı platformlara uygun olması
d. İyi Tasarım/Good Design İzmir_6 bütçe planı kapsamında uygunluğu
e. Aynı kişi ya da kurumun başvuru sayısı
f. Talepler ve uygulanabilirlik

2. Atölye önerileri için;

a. Temaya uygun çıktı sağlayabilme potansiyeli

3. Sergi önerileri için;

a. Temaya uygun çıktı sağlayabilme potansiyeli
b. Fiziksel ya da dijital platformda diğer sergilerle olan bütünselliği
c. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmesi (uzmanlık gerektiren teknik çizim ve paftalardan oluşmamış olması)
d. Bitmiş işlerin/ürünlerin uygulama niteliği

4. Panel önerileri içinse;

a. Tema üzerinden katılımcı bir tartışma zemini yaratabilmesi
b. Konuk ve konuların somut biçimde tanımlanmış olması

Başvuru Tarihi: 5 Ağustos 2021-29 Ağustos 2021
Başvuru Mail  : [email protected]

Ekler:
İyi Tasarım/Good Design İzmir_6 tema metni
​İyi Tasarım/Good Design İzmir_6 katılım formu

İzmir Akdeniz Akademisi
[email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın